Menu
Forrige artikel

Hvis (atom)krigen kommer

Kategori: Bøger
Visninger: 935

 

Af Søren Peder Sørensen

Bogens to forfattere er museumsinspektører ved Nordjyske Museer og aktive i arbejdet med forskning og formidling ved Koldkrigsmuseet Regan Vest ved Rold Skov.

Den viden kommer bogen og læseren til gode. Over 152 sider og med et væld af flotte illustrationer får læseren et til tider næsten skræmmende indblik i den hemmelige og detaljerede planlægning, som myndighederne gennemførte for at sikre landets og befolkningens overlevelse gennem en krigs rædsler.
Bogen udmærker sig ved at bringe et godt overblik over den kolde krigs forløb. Den fortæller om den begejstring, som efter 2. Verdenskrig opstod for alt, hvad der havde med atomkraft at gøre. Der blev i danske ugeblade reklameret for ”atombadedragt”, man kunne læse om ”atomblondiner”. Legetøj med reference til atomteknologien var på højeste mode.

Piben fik en anden lyd efter en amerikansk brintbombe-prøvesprængning i 1954 i Stillehavet, ”Castle Bravo” blev den kaldt. Den åbnede for alvor verdens øjne for bombens tilintetgørende kraft, og hvor dødsensfarlig det radioaktive nedfald, som hverken kunne ses, lugtes eller smages, var. Atomkapløbet og våbnenes kraft gjorde krigstruslen nærværende, og dermed også frygten, som blev drivkraften i de danske myndigheders minutiøse planlægning.

Bogen fortæller, krydret med mange eksempler og fotos af ”museets skatkammer af genstande”, om myndighedernes skjulte planer over snart sagt alt, der kunne afbøde virkningerne af et atomangreb. Evakueringsplaner blev lagt, der blev fortrykt rationeringskort i store mængder til landets kommuner. Apotekerne blev pålagt at opbygge og vedligeholde et beredskabslager af medicin. Der blev planlagt nødbegravelsespladser, og præster skulle bistås af blandt andre bibliotekarer.

Bogen kommer godt omkring store temaer i tilknytning til den kolde krig, ikke mindst Koldkrigsmuseet Regan Vest, det atomsikrede udflytningsanlæg, der i snart fem årtier blev holdt skjult for offentligheden.  Museet er bogens fokus og den lægger sig tæt op af de emner, der indgår i udstillingen. Men den kan, som forfatterne skriver, med fordel læses uden at have besøgt museet. 

Til gengæld kan man godt savne en aktuel vurdering af en ny kold krigs udvikling og dens krav og behov for et nutidigt beredskab. Var det mon for tidligt, da man nedlagde Regan Vest? Det spørgsmål berører forfatterne slet ikke. Kan hele det frygtelige scenarie, som bogen beretter om, gentage sig? En perspektivering med tråde til en ny kold krig, som sker for øjnene af os, kunne have været på sin plads, apropos bogens titel.

Alt i alt har de to museumsinspektører et godt greb om stoffet, formidlingsmæssigt er det et flot og læseværdigt arbejde. Det er en nødvendig bog, ikke mindst i forhold til de yngre generationer, der ikke har levet med og oplevet den kolde krig efter 2. Verdenskrig.

[Historie-online.dk, den 24. januar 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
1983 - Den kolde krigs højdepunkt
Erindringer om Bøssernes Befrielsesfront
Mellem frygt og håb