Menu
Forrige artikel

Landbrugshistorien på museum

Kategori: Bøger
Visninger: 5525

Af Lone Alstrup

Landbrugshistorien på museum er en beretning fra et symposium afholdt den 27-28. oktober 2005. 

Bogen beskæftiger sig med det faktum, at stadig færre mennesker har berøring med landbruget, selv om vi alle har vores rødder der. Urbanisering og måske teknologien er en medvirkende årsag til den, af nutidens mennesker, ubekendte direkte berøring med landbruget. Her fremstilles de muligheder, begrænsninger, ønsker, udfordringer og muligheder, der er forbundet med formidlingen af landbrugshistorien på museerne.

Blandt de spørgsmål der stilles er: Lever museerne op til de forventninger, som offentligheden stiller til dem? Indsamler og bevarer museerne de relevante genstande fra fortiden til brug i nutid og fremtid? Svarerne handler om alt fra store til små museumsgenstande, planter, haver, husdyr og landbrugsbygninger.

Bogen er interessant, fordi den netop belyser emner af så forskellig art, men dog indenfor det samme emne. De forskellige synspunkter er en faktor, der måske netop har betydning for vores forståelse af landbrugshistorien – for med hvilken optik belyses de forskellige spørgsmål? 

Det er interessant at i mange af indlæggene behandles også museumsloven, fredningsbetingelser, bevaring o.s.v. Hvilken betydning har disse aspekter for landbrugshistorien og formidlingen af den? 

Bogen ses som et fint samspil mellem tekst og billeder. En anbefalelsesværdig bog, der kan læses af alle med interesse for landbrug og formidling generelt.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hofteatret i tiden 1767-2017
Gamle sporvogne får nyt liv
Ny dansk museologi