Menu
Forrige artikel

Nationalmuseets Arbejdsmark 2010

Kategori: Bøger
Visninger: 7336

Af Einar Storm, arkivleder, ø-arkivet Omø

Mange museer og arkiver landet over udsender i disse uger inden nytår deres årbøger, årsberetninger, eller hvad man lokalt måtte kalde fænomenet.
Det er årstiden for at gøre boet op - at fremkomme med en årsberetning. Det kan og bliver gjort på mange forskellige måder:

Hvad har vi lavet i år?  Hvad ville vi promovere os med i år?  og hvad kan vi bidrage med til læseren, der er interesseret i historiske gøremål?
Landets flagskib inden for den danske museumsverden, Nationalmuseet, er ingen undtagelse. 
Hvert år udgiver Nationalmuseet en bog med eksempler på, hvad museet har arbejdet med og forsket i det seneste års tid. 
Vi må som historieinteresseret læsere erkende, at når landets fornemste og største museum går på banen, så er det noget, der rykker.
Årets udgave af  Nationalmuseets Arbejdsmark  byder læseren på en alsidighed af kalejdoskopiske oplysninger, som foruden at spænde vidt, er belærende og farverige og ofte overraskende.
Udgivelsen er ikke at betragte som et resultat af og afslutning på en vel gennemført arbejdsplan for 2010, men skal gennem sine 15 eksempler fortælle læseren noget bredt om museets formidling, forskning, undersøgelser og bevaringsarbejde.

De tre redaktører, Per Kristian Madsen, Heidi Lykke Petersen og Knud Overgaard Pedersen har med en heldig hånd samlet en buket af det stof, som museets medarbejdere i år har haft lyst til at vise og samtidig har haft evner og stof til i de små snes sider, hver forfatter har haft til sin rådighed.

Femten vidt forskellige artikler er det blevet til på de 236 sider  

 • Ladelund  -  koncentrationslejren  -forf.:Henrik Skov Kristensen
 • Som brødre vi dele - ny tolkning af Vimoses våbenofre   - forf.: Xenia Pauli Jensen  
 • Vesborg - kongeborgen med den korte historie - forf.: Vivian Etting, Nils Engberg, Jørgen Frandsen, Lis Nymark og Hans Skov  -
 • Bonavista - en Newfoundlandsskonnert fra Marstal - forf.: Morten Gøthche, Ebbe Holmboe og Erik B. Kroman  
 • Nuuks ”grå guld” - forf.: Peter Andreas Toft, Martin  Appelt og Hans Christian Gulløv  
 • Røvet gods eller gode gaver - detektorfund fra fjerne egne -  forf.: Maria Panum Baastrup og Peter Vang Petersen
 • Rosenblommen - en gave, der var en kongesøn værdig - forf.:Poul Grinder-Hansen  
 • En nøgle til Europas tidlige historie. To skotters indtryk af Oldnordisk Museum 1850 - 1851 - forf.: Kristoffer Schmidt
 • Amazonernes kamp mod grækerne ? Fortolkningen af et krigerisk motiv fra Syditalien - Stine Schierup   
 • Tjærebrænding i Finland - og limning af jernalderpotteskår i Ringe - forf.: Jens Glastrup og Sissel Frederikke Plathe
 • Jomfru Marie eller Skt. Birgitta af Vadstena - Nordens ældste lærredsmaleri under lup - forf.: Mikala Bagge og Sissel
 • Ildløs i Herstedøster -restaureringsarbejde efter en kirkebrand  - Cecil Krarup Andersen, Sissel Frederikke Plathe og Kirsten Trampedach
 • Brønden på toppen af Nordhøjen i Jelling - forf.: Henrik Breuning Madsen, Mads Kähler Holst og Peter Steen Henriksen
 • Stegt flæsk og kakaosuppe - sociale medier og kulturhistoriske formidling  -  forf.: Rikke Bengtha Ruhe,  Charlotte  S. H. Jensen og  Inge Mette Petersen
 • Frihedsmuseets modstandsdatabase. - forf.: Jakob Sørensen  

Som et eksempel på en overraskende oplysning fortælles i en artikel om Frihedsmuseets Modstands-database, at databasen  i dag rummer ca. 60.000 navne på frihedskæmpere, og at basen forventes fuldført i efteråret 2011 med omkring  75.000 til 80.000 frihedskæmpere. Et eksempel på, hvordan museet bruger nettet til at formidle kulturhistorie.  
Et andet eksempel på fremtidens brug af Nationalmuseet ses også i artiklen, Stegt flæsk og kakaosuppe - sociale medier og kulturhistorik formidling, hvor forfatterne blandt andet undersøger bloggens nye og spændende veje og muligheder inden for formidlingen. 
Læseren kan også blive klogere på Nordens ældste lærredsmaleri, våbenofre som magtdemonstration, hvordan man restaurerer en tomastet skonnert, og hvad fedtsten i Nuuk kan fortælle, for blot at nævne nogle af de læseværdige artikler. 

De to grafikere, Mette og Eric Mourier, har med professionel dygtighed krydret værket, så læseren oplever bogen som en stor appetitvækker og gaveide. Samlet står redaktionen, forfatterne, grafikerne og oversætter med et produkt, som alle kan være bekendt, og som læseren kun kan glæde sig over.

En kort anmeldelse som denne kan desværre ikke yde en berettiget retfærdighed med grundig omtale af alle artikler, men det kan slås fast, at generelt er detaljen grundigt bearbejdet hos alle, det udvalgte stof er spændende serveret også som appetitvækkere, og med alt dette tilsammen når redaktionen de mål, som museumsinspektør, Per Kristian Madsen fortæller om i sit forord, hvor han skriver:
”Vi har som mål at være det internationale nationalmuseum og hele landets museum, og det skal Arbejdsmarken afspejle.” og videre: ”vi håber i redaktionen, at de udvalgte prøver på museets arbejde må falde i læserens smag, og at de også giver lyst til at opleve og erfare endnu mere ved at besøge Nationalmuseet på dets mange udstillingssteder landet over - eller på dets hjemmeside www.natmus.dk”

Målene er nået. 
NB: På facebook står der, at 2.820 personer synes godt om Nationalmuseet. - Lad bogen være med til, at tallet må blive større !

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Tings Tale
Den Gamle By 2014
Den Gamle By 2015