Menu
Forrige artikel

Aalborgs bykerne

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 472

 

”Den gamle by” i Aalborg tættere på realisering

Aalborg har en både rig og fascinerende historie, som går helt tilbage til middelalderen og vikingetiden. Det kan glimtvis anes i det moderne bybillede den dag i dag. Nu har Augustinus Fonden bevilliget 10 millioner kroner til projektet Aalborg som historisk destination, hvis formål er at skabe en endnu mere sammenhængende formidling af den historiske bykerne – til gavn for såvel byens borgere som turister.

Aalborg har masser af historie gemt i det moderne bybillede. Jens Bangs prægtige renæssance-stenhus fra 1624, rådhuset på Gammeltorv, Helligåndsklosteret ikke langt derfra, Budolfi Kirke samt Gråbrødreklosteret – for blot at nævne de væsentligste historiske bygningsværker fra Aalborgs mere end 1200-årige historie, som stadig ligger, hvor de blev bygget for mange hundrede år siden. De gode historier skal bare formidles bedre.

 Aalborg Helligåndsklosteret. Tanken bag projektet Aalborg som historisk destination er at binde historien i bymidten bedre sammen. En vigtig aktør er Helligåndsklosteret, som ligger ved siden af Aalborg Historiske Museum. Det er tiltænkt en central rolle i formidlingen af byens historie. Foto: Nordjyske Museer

”Vi vil gerne binde byen og museet sammen på en helt ny måde, hvor et moderniseret Aalborg Historiske Museum kommer til at indtage rollen som porten til byens historie, og hvor historien kommer til udtryk i byrummet omkring de mange historiske bygninger i midtbyen. Vi er taknemmelige for, at Augustinus Foden deler visionen og har valgt at støtte projektet med 10 millioner kroner,” forklarer Lars Christian Nørbach, direktør ved Nordjyske Museer, som Aalborg Historiske Museum er en del af.

En markant ansigtsløftning

Med Aalborg Historiske Museum og Aalborg Kommune som primus motor, er der ifølge Lars Christian Nørbach tænkt store tanker, og planen er at skabe en mere sammenhængende formidling af den historisk bymidte, som man kender det fra for eksempel Gamla Stan i Stockholm eller den gamle bydel i Prag.

”Det er ikke bare det historiske museum i Algade, men hele Aalborgs historie der er tættere på at få en markant ansigtsløftning, og som dermed kommer til at trække flere turister til hele byen. Når de mange historiske steder kædes sammen, så er vi overbeviste om, at det bliver en destination i sig selv, som lokale vil glæde sig over at vise frem, og som turister vil komme langvejs fra for at opleve,” siger han.

Projektet er også blevet til for at styrke samarbejdet mellem og formidlingen af de kulturhistoriske institutioner i den historiske bymidte – området ved især Adelgade, som går fra Budolfi Plads ned bag museet, forbi klosteret ved C. W. Obels Plads og som ender ved bagsiden af det gamle rådhus og Jens Bangs Stenhus.

Og de visioner deler Augustinus Fonden, og derfor støtter den projektet med 10 millioner kr.

“Nordjyske Museer har sat en ny kurs for et samlende kulturhistorisk projekt, der perspektiverer den lokale udvikling i Aalborg by til både den nære og den nationale historie. Museet tager dermed ansvaret for at være en relevant aktør i samfundet, og det arbejde bakker Augustinus Fonden gerne op om, “siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden. 

Aalborg Historiske Museum. Når projektet bliver realiseret, indebærer det blandt andet en total renovation af Aalborg Historiske Museum ved Budolfi Plads, så det kan indtage rollen som porten til Aalborgs historie og indgang til en gammel bydel. Foto: Nordjyske Museer

Langt over halvvejs i mål

Med den markante økonomiske støtte fra Augustinus Fonden er styregruppen bag projektet nu kommet et væsentligt stykke med planerne om at binde de mange historiske steder endnu tættere sammen.

Tidligere har projektet blandt andet modtaget fem millioner kr.  fra Det Obelske Familiefond, og Aalborg Kommune har givet tilsagn på 30 millioner kr. i medfinansiering. Derudover har en række fonde og puljer støttet projektet med mindre beløb, og Nordjyske Museer bidrager selv med tre millioner. Dermed er 49 millioner ud af de ca. 81 millioner kr., som projektet koster, nu i hus.

[Historie-online.dk, den 25. januar 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sommerfest på Mariager Museum
December. Très Riches Heures du Duc de Berry
Museum på Rejsen 56: ”Schloss Wartburg”, Tyskland