Menu
Forrige artikel

Det nye Skalk

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5339

 

De danske ringborge - trelleborgene - hører til de kendteste fortidsminder i Danmark. Det har været god skolelærdom, at der fandtes fire geometriske ringborge fra vikingetiden i her i landet. Sådan var det indtil 2014. Arkæologerne bag udgravningerne og udforskningen af Borgring ved Køge gør i det nye nummer af Skalk status over undersøgelserne indtil nu, og bringer i tidsskriftet de mest opdaterede kort og planer over denne, den femte i Harald Blåtands netværk af borge. Arkæologerne kan også for første gang præsentere et foto af de nykonserverede rester af indholdet af en håndværkers værktøjskasse, der blev fundet i østporten under udgravningerne.

Jagten på en vikingeborg i det også dengang tætbefolkede Østsjælland blev iværksat af arkæologerne Søren M. Sindbæk fra Aarhus Universitet og Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter i 2013. I dag ved vi, at det drejer sig om et voldanlæg med en indre diameter på 123 meter og en vold på 10,6 meter. Udgravningerne har påvist nord- og østporten, og Kulstof 14-prøver af træ fra nordporten daterer anlægget til mellem 890-1020 e.Kr., hvilket giver god basis for at konkludere, at Borgring opførtes under Harald Blåtand i 980’erne.

Borgrings dimensioner svarer næsten til Fyrkats ved Hobro. Indtil videre har arkæologerne dog ikke kunnet påvise huskarréer, kors- og ringgader, voldgrav eller træskelet inde i volden. Hvad man finder i årets udgravninger bliver derfor meget spændende.

 Borgring ligger stadig centralt ved Sjællands hovedveje. Dronefoto: © DK4

Bronzealder-nyt i Skalk

I det nye nummer af tidsskriftet Skalk berettes også om et mystisk kultanlæg fra ældre bronzealder med flere depotfund af kæmpe bronzeøkser ved Boest i Midtjylland, og om hvad vi konkret ved om bronzealderbåde fundet i Danmark.

I 2015 fandt to amatørarkæologer to kæmpe såkaldte randlisteøkser ved Boest. Museet Midtjylland blev tilkaldt og udgravede stedet, hvorved yderligere bronzeøkser og tilmed også armringe af guld dukkede op. Afsøgninger med detektorer og store fladeudgravninger har dels afsløret flere øksefund og dels et mystisk og meget stort anlæg bestående af fem parallelle stolperækker, der strækker sig over 340 meter. Der er for arkæologerne ingen tvivl om, at fund og stolpeanlæg hører sammen, og at det har en rituel karaktér.

Skibsfremstillinger fra bronzealderen kendes fra helleristninger og ornamenter på prydgenstande. Men vi kender ikke meget til skibe og både konkret. I en artikel i det nye Skalk rettes fokus på de to eneste både, der findes, båden fra Vestersø ved Lemvig fundet i 1952, og Varpelevbåden fundet i 1973 på Sydsjælland. Begge er stammebåde udhulet af en træstamme beregnet til kystnær sejlads. Men ved sammenligning med engelske fund viser Ole Thirup Kastholm fra ROMU, at vi kan forvente, at der fra den ældste bronzealder fandtes plankebyggede, havgående skibe, også i Danmark. Vi skal blot finde dem.

 

Varpelevbåden

historie-online.dk, den 16. april 2017 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Andelslandsbyen Nyvang adopterer børn
TV-tips, uge 21, 2024
Peace, punk og pc’er: