Menu
Forrige artikel

Hærens Arkivs bibliotek

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 840

 

Siden Slægtsforskernes Bibliotek modtog Hærens Arkivs Bibliotek i juni, har de frivillige været i fuld gang med at registrere de 300 hyldemeter bøger. Bøgerne er overtaget fra Rigsarkivet efter nedlæggelsen af Rigsarkivets bibliotek på Slotsholmen ved udgangen af sidste år.

Selv om der p.t. er registreret under 10% af bøgerne, har Slægtsforskernes Bibliotek alligevel allerede et godt indtryk af samlingen. Og det understreger vigtigheden af, at denne samling er blevet bevaret for eftertiden. Det er en enestående samling af militærhistorisk litteratur fra 1700-tallet og frem, hvoraf en væsentlig del også er personal-historisk.

Mange af bøgerne er sjældne, og der er også en pæn andel, der ikke synes at være offentlig tilgængelige ved bibliotekerne, herunder Det Kongelige Bibliotek (eksempler er titlerne vist på billedet).

For at give et indtryk af samlingen dækker den blandt andet følgende emner (og flere):

Biografier, enkeltpersoner
Biografiske samlinger
Krigshistorie (historiske krige)
Slesvigske krige
1. Verdenskrig
2. Verdenskrig
Lægder
Værnepligt
Militære hospitaler og lazaretter
Militær sundhed i øvrigt
Uniformer
Garnisoner og kaserner
Militære enheder
Militære lokationer
Militære skoler
Militære foreninger

En mere udførlig beskrivelse af denne samling kommer i næste nummer af foreningens blad, Slægtsforskeren. Der er adgang til samlingen efter aftale.

[Historie-online.dk, den 3. august 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Jul på Gammel Estrup
Historisk kalenderservice
IQ 75 blev Årets historiske bog 2022