Menu
Forrige artikel

Historiens Aktører

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 6563

 

Museum på Rejsen – en spændende serie, som har bragt os rundt i hele verden – er nu afsluttet. I hvert fald fra hovedforfatteren Ole Mortensøns side. Hvis der stadig sidder rejsende blandt historie-onlines læsere, der gerne vil fortælle om et spændende museum – måske et lidt overset museum – så hold jer ikke tilbage. Send gerne artikel med billeder til ppp@pedersholm.dk

Og så er det tid at tage hul på en ny serie – igen med Ole Mortensøn som initiativtager og forfatter: Historiens Aktører.

Ole Mortensøn skriver som introduktion til serien:

HISTORIENS AKTØRER

Denne artikelserie skal ses som et bidrag til at finde mennesket bag historiens udvikling - ikke de kendte og kanoniserede hovedpersoner, men nogle af de mange tusinder som lagde vigtige sten på bygningen, men i nutidens mediestrøm er blevet glemt og eller forvist fra fortællingen om historiens gang.

Historiens aktører er også et indspark i historiefagets evige diskussion, om det er strukturelle faktorer eller individer, som bestemmer historiens forløb.  Strukturer forklarer menneskelig udvikling som et produkt af historiske forhold, der begrænser og bestemmer det menneskelige handlerum. F.eks forhold som en stats geografiske placering, klimaet, naturressourcer, befolkning samt også økonomiske, teknologiske, sociale og kulturelle forhold. 

Andre forklarer historisk udvikling som menneskeskabt, idet menneskets frie vilje og fornuft altid giver det en række valgmuligheder indenfor det handlerum, som de historieskabte strukturer sætter grænserne for. Man siger, at mennesket er historiens agent.

I dag er vi nået så vidt, at historiens udvikling kan og skal betragtes fra begge synsvinkler, som er dialektisk forbundne. Historiens aktører sætter fokus på mennesket, men uden at se bort fra de strukturelle faktorers betydning.

 

Artikelserien begynder i næste uge, uge 46, 2020

[Historie-online.dk, den 3. november 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Historiens Aktører - Personregister
Peder Rasmussen - Historiens Aktører nr. 3
Historiens Aktører - Personregister