Menu
Forrige artikel

Jagten på rige vikinger fortsætter

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2420

Arkæologer fra Viborg Museum kan med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til dyrknings- og erosionstruede lokaliteter begynde nye udgravninger ved Toftum Næs. Her fandt de i 2014 og 2015 blandt andet spor efter et 10 meter højt tårn fra vikingetiden.

I 2014 og 2015 afdækkede Viborg Museum den første lille del af en større bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid (600-1000 e.Kr.) ved Toftum midt mellem Mønsted og Stoholm. Det viste sig at være hjem-stedet for en stormandsslægt, der har siddet på magten i området i mindst 400 år.

Danmarks første tårn fra vikingetiden Under udgravningen fandt arkæologerne spor af mange huse og et fun-damentet til et mindst 10 meter højt, træbygget tårn. Tårnet kan dateres til 700-årene og er dermed fra tiden omkring vikingetidens begyn-delse. Det er det første sikre tårn fra vikingetiden i Danmark. Fra den 14. august fortsætter udgravningerne, og det glæder arkæologerne sig over på Viborg Museum:

”Vores fund ved Toftum Næs med forgyldte smykker, genstande af stor håndværksmæssig kvalitet og endda våbendele vidner om ekstraordinær rigdom. Vi er derfor rigtig spændte på at gå i gang med de nye udgrav-ninger. Vi forventer, at vi denne gang finder nogle af de mange andre bygninger, der var på stormandens gård”, forklarer arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen fra Viborg Museum.

Et forgyldt beslag fundet ved Toftum Næs. (Viborg Museum)

Ud over tårnet blev der i 2014 og 2015 udgravet spor af flere store træ-byggede haller, der i løbet af århundrederne har afløst hinanden. Det var stormandens gæstebudssal, hvor stormænd og krigerne samledes og holdt gilde. Det var drikkegilder, som ikke stod tilbage for de fester, de senere skulle holde i Valhal – Odins Hal – når de som faldne krigere, blev ført til de evige slagmarker, hvor de skulle kæmpe hele dagen og drikke og spise hele natten.

Arkæologerne på Viborg Museum er ikke i tvivl om, at de vil finde flere bygninger, og at vi dermed kommer endnu tættere på at forstå, hvordan man levede på pladsen, og hvilke forbindelser der var til andre betyd-ningsfulde steder både nær og fjern.

Besøgende inviteres til åben udgravning

Udgravningerne starter den 14. august og løber frem til den 1. septem-ber. Man vil løbende kunne følge med på museets hjemmeside. Der vil være rundvisninger på pladsen den 17., 24. og 29. august. Rundvisnin-gen starter kl. 19.00.

historie-online.dk, den 8. august 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Odense Bys Museer på Ellis Island
De glemte arkitekter
Brandes og Nietzsche