Menu
Forrige artikel

Nye fund dukker op i Aalborg midtby

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3247

Siden Aalborg Kommune efter sommerferien genoptog gravearbejdet i Algade, har museets arkæologer – som loven foreskriver – gravet med. De oplever dagligt, at folk kigger ned i hullet og interesseret spørger til fundene, og rigtig mange møder op, når museet inviterer til åben udgravning, hvor de fine fund vises frem. Dertil kommer en stadig stigende interesse på museets facebookprofiler.

Arkæologer finder hus og latrin

Gravearbejdet fortsætter i Algade samtidig med, at der nu også graves på selve Budolfi Plads. Her har arkæologerne allerede fundet rester af en bygning fra sidste halvdel af 1400-tallet. Blandt andet er husets latrin dukket frem af undergrunden. Det, der for alvor gør fundet interessant, er, at man ud fra andre fund gjort i den umiddelbare nærhed kan sige, hvem der boede i huset og efter al sandsynlighed også har brugt det omtalte latrin. Og det er uhyre sjældent, at man kan knytte rester af et hus fra senmiddelalderen til en bestemt person, forklarer arkæolog Christian Klinge fra Nordjyllands Historiske Museum.

Der er meget tæt på husets latrin fundet et typisk borgerseglstampe, som har været brugt til at underskrive dokumenter med. Seglets latinske inskription afslører, at det har tilhørt en mand ved navn Nicolaus. Og det betyder ifølge Christian Klinge, at huset efter al sandsynlighed har været beboet af denne Nicolaus.

Et segl, som man formoder har tilhørt en mand ved navn Nicolai, der på et tidspunkt i sidste halvdel af 1400-tallet boede i Aalborg på den nuværende Budolfi Plads. Seglet bærer hans navn, og når man har eget segl, har man også være en mand af en vis status, som i kraft at sit embede har haft brug for at sætte sit segl på officielle dokumenter og breve. Seglet bliver snart udstillet på Aalborg Historiske Museum. (Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

En berejst herre med en vis social status

Ud over seglet er der fundet tre pilgrimsmærker, som var datidens form for souvenirs, som man hjembragte efter rejser til religiøse steder. De kan alle tre knyttes til Nicolaus. Et af mærkerne er fra Rom og er fremstillet i perioden 1425-1475. Trods det faktum, at Aalborg er den by i Danmark, hvor der er fundet flest pilgrimsmærker fra 1400-tallet, er dette pilgrimsmærke det eneste af sin slags fundet her. Et andet af de fundne pilgrimsmærker fra S’hertogenbosch i det sydlige Holland.

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har fundet flere pigrimsmærker i resterne af et hus fra anden halvdel af 1400-tallet. Et af mærkerne er fra Rom og er fremstillet i perioden 1425-1475. Det er det første af sin slags fundet i Aalborg. Pilgrimsmærket bliver snart udstillet på Aalborg Historiske Museum. (Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Et kig i de skriftlige kilder fra den tid giver os grund til at tro, at Nicolaus muligvis er identisk med den Nicolaus Hanssøn, der i 1491 blev medlem af det eksklusive selskab i Guds Legemeslav, der var en social forening for byens spidser. Seglstampen, pilgrimsmærkerne samt medlemsskabet af Guds Legemslav tyder på, at Nicolaus var en mand af et vist økonomisk og socialt format. At han har haft et segl vidner om, at han haft brug for dette i det daglige. Det peger i retning af en større købmands- eller håndværkervirksomhed, med skriftlig kommunikation, et vist uddannelsesniveau og forbindelser til den store verden udenfor Aalborg.

Mød arkæologerne og se de fine fund

Nordjyllands Historiske Museum inviterer ofte til åben udgravning, men af hensyn til sikkerheden på byggepladsen flytter vi fremvisning af fund og beretning om udgravningen over på den anden side af gaden til Aalborg Historiske Museum. Og af hensyn til de mange gæster, der tidligere har ytret ønske om, at den slags arrangementet ikke lægges inden for normal arbejdstid, har museet flyttet dem til kl. 18.30.

Fremvisningerne finder sted følgende tre onsdage:

Onsdag 27. september kl. 18.30

Onsdag 4. oktober kl. 18.30

Onsdag 25. oktober kl. 18.30

Museets hjemmeside

Historie-online.dk, den 20. september 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Jens Jessen - Historiens Aktører Nr. 70
Nyt medlem af DHF
Sporvejsmuseet i juli