Menu
Forrige artikel

Nyt om vikingetidens Bornholm

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3834

 

Havde Bornholm vitterlig sin egen konge i slutningen af 800-tallet? Hvornår og hvordan blev øen kristnet? Hvorfor opstod der aldrig landsbyer på Bornholm i middelalderen? Disse og mange andre spørgsmål har et 200 år gammelt kort potentialet til at svare på.

Bornholms Museum offentliggør i samarbejde med Bornholms Regionskommune et "nyt" 200 år gammelt kort. Det drejer sig om det ældste matrikelkort fra perioden 1784-1818, det såkaldte Original 1-kort. For Bornholm består kortværket af 79 kortblade, der i sin tid blev digitaliseret enkeltvis af daværende Kort- og Matrikelstyrelsen. Arkæolog Anders Pihl fra Bornholms Museum har nu samlet de mange kortblade til eet digitalt kort. Bornholm bliver dermed den første kommune i landet, som kan præsentere et samlet Original 1-kort.

Baggrunden for at lave et samlet kort er, at et pilotprojekt udført af Anders Pihl har vist, at kortet gemmer på hidtil ukendt viden om Bornholms historie. Kortet angiver nemlig ejerforholdene for øens jorder før gennemførelsen af udskiftningen og de store jordreformer, som på Bornholm fandt sted i første halvdel af 1800-tallet.

Eksempel fra hjemmesiden hvor man bl.a. kan sammenholde det 200 år gamle kort med andre historiske kort eller et aktuelt luftfoto. Hér et udsnit af Rønne.

Ejerforholdene afslører et meget statisk billede, hvor de enkelte gårdes jordtilliggender omkring år 1800 stort set ikke har ændret sig siden jernalderen. Det ses af, at øens gårde "klumper" sig sammen: 20-25 gårde deles om et areal på cirka 10 km2. Grænserne for disse gårdsammenslutninger brydes af sognegrænserne, der derfor må være yngre end fordelingen af jord mellem gårdene.

Pilotprojektet omfattede fire af øens sogne, og resultaterne er så lovende, at det nu er håbet, at der kan findes midler til et projekt, der dækker hele øen.

Kortet findes via Bornholms Regionskommunes hjemmeside: se her

Arkæolog Anders Pihl præsenterer kortet, processen bag samlingen af det, samt hvordan det kan anvendes lørdag d. 14. marts kl. 13 på Bornholms Museum.

[Historie-online.dk, den 19. februar 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Neros gyldne hus fik en renæssance
Fra den nye verden
Udsædvanligt bronzealder-hus