Menu
Forrige artikel

Søges: Nyt medlem til DHF's styrelse

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1819

 

Kære alle medlemmer af Dansk Historisk Fællesråd

Ved sidste repræsentantskabsmøde lykkedes det desværre ikke at få valgt et nyt medlem til styrelsen i Dansk Historisk Fællesråd. Dette vil vi gerne have ændret, hvorfor denne opfordring.

DHF varetager primært følgende opgaver

1.    Historie-online (som du lige nu sidder og læser på – http://www.historie-online.dk/)

2.    Kåringen af årets historiske bog

3.    Tidsskriftet Kulturstudier (http://tidsskriftetkulturstudier.dk/)

Der er gode kræfter, som tager sig af alle 3 primære opgaver + de forefaldende mindre opgaver, men vi har behov for ekstra hjælp – også da der er en naturlig udløbsdato på medlemmerne af styrelsen. Vi er I den sammenhæng især interesseret i om der var nogle som kunne tænke sig at løfte opgaven som kasserer (medlemskontingentopkrævninger ligger pt. hos Museumstjenesten og tidsskriftet Kulturstudiers økonomi administreres de kommende 3 år af Copenhagen Business School (CBS)), sekretær eller eventuelt formand. Vi holder typisk 2-3 styrelsesmøder om året (normalt i København, Nyborg eller Odense). Møderne er normalt eftermiddagsmøder, men det aftales internt i styrelsen fra gang til gang. Man vil som medlem af styrelsen i DHF få stor indflydelse på udviklingen af foreningen, da vi er meget åbne for nye tiltag.

Da DHF er en paraplyorganisation for medlemsorganisationer, hvis væsentlige formål er at varetage medlemmernes interesse for historie, samt foreninger og institutioner, der arbejder til fremme for historisk forskning og formidling, er det nødvendigt, at man enten allerede er medlem af en af DHF’s medlemmer (se http://www.historie-online.dk/dhf/medlemmer) eller at man er medlem af en organisation som måtte ønske medlemskab af DHF.

Selv om Dansk Historisk Fællesråd for øjeblikket fungerer og udfører ovenstående primære opgaver, skal det dog understreges, at hvis der ikke er interesse for at deltage i arbejdet i styrelsen i DHF vil foreningen kunne se sig nødsaget til at opløse sig selv indenfor en overskuelig årrække.

Hvis det skulle have din interesse så kontakt meget gerne nedenstående

 

Gunnar Jakobsen                                                                                 Peder Jacob Ellehave Kragh

Knst. Formand                                                                                     Kasserer

Tlf: 38 86 11 51                                                                                    tlf: 30 58 87 87

Mail: gj.ccta@post.tele.dk                                                                    mail: ggpkr@greve-gym.dk

 

[Historie-online.dk, den 25. juni 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museumsnumre 43 - Mursten
Vikingeskibsmuseets Venner
Museum på Rejsen 30: Bygdø, Oslo