Menu
Forrige artikel

Støtte til museumsprojekter

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 757

 

Hvilke roller spiller mundtlige overleveringer og familiearkiver i historieforståelse i Grønland, Island, Danmark og på Færøerne, og hvordan kan man videreformidle hverdagsfortællinger på nye måder? Kan historiske dramaer fra Kina, Japan og Sydkorea kombineret med animationsudvikling aktualisere en gammel Østasiensamling og tiltrække et yngre publikum? Hvordan kan stueplanternes indtog i de danske hjem og interiørmalerier i 1800-tallet skabe nye modeller for museumspædagogik og publikumsengagement?

Det er omdrejningspunkterne for de tre projekter, som VELUX FONDEN i år giver bevillinger til under museumsprogrammet.

Forskning og formidling er hinandens nødvendige forudsætninger i museernes udvikling,” siger Henrik Tronier, der er programchef for VELUX FONDENs humanvidenskabelige uddelingsområde. ”Uden forskning stivner museerne i forældet viden og utidssvarende formidlingsformer; uden nytænkt, engagerende formidling bliver ny forskningsviden ikke omsat til bred almennytte og en styrket demokratisk samtale. De tre projekter sammentænker på originale måder forskning og formidling i en og samme proces med omdrejningspunkt i inddragelse af borgernes egne erfaringer og oplevelser undervejs i processen. Dermed baner de vej for nye perspektiver og bredere dialoger om vigtige aktuelle spørgsmål og samfundsudfordringer.”

Programmets sidste bevillinger

Museumsprogrammet er udviklet i samarbejde med danske museer for at støtte originale integrerede forsknings- og formidlingsprojekter, der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere. Siden programmets start i 2014 har VELUX FONDEN givet mere end 143 mio. kr. til i alt 31 meget forskellige museumsprojekter overalt i Danmark. Projekterne har skabt gode resultater og er lykkes med at skabe solide brobygninger mellem museer og universiteter. På fondens hjemmeside kan man finde et katalog med erfaringer og læringspunkter om samarbejdet fra en række bevilgede projekter. Årets bevillinger er dog programmets sidste, da der nu er kommet flere støttemuligheder på området, og fonden i sit strategiarbejde har besluttet at flytte fokus til opdyrkning af et nyt område for brobygning mellem humanvidenskab og kunst og kultur.

Fælles fortælling

Årets tre museumsprojekter har samarbejdet mellem forskning og museal formidling til fælles. Og som projekttitlerne viser, har de alle fokus på fortælling – fra ’Nordatlantiske Hverdagsfortællinger’ og ’Nye Østasiatiske Museumsfortællinger’ til ’Skjulte Plantehistorier’.

På Moesgaard Museum og de fire nationalmuseer skal de væve stedsligt forankrede personlige hverdagsfortællinger fra bygder i Grønland, Island og på Færøerne sammen i en flerstemmig historisk kortlægning. Projektleder, lektor Christian Vium fra Aarhus Universitet forklarer:

”Nutiden defineres af, hvordan vi erindrer og fortæller vores fælles historie. I de senere år er der opstået øget interesse i kolonihistorie, levende kulturarv og erindringsarbejde i det nordatlantiske område. Kvalitativ forskning i mundtlige overleveringer og lokalearkiver kan give nye indsigter i, hvordan lokalt forankrede hverdagsfortællinger vikler sig ind i større historiske begivenheder. I projektet ser vi frem til at samarbejde omkring bevaring og formidling af fortællinger og stemmer, der ofte udelades. Og på den måde bidrage til en demokratisk og finmasket nuancering af vores fælles historieskrivning, som vil blive stillet til rådighed for offentligheden gennem open access udgivelser, udstillinger, podcasts og en online platform.” 

[Historie-online.dk, den 29. maj 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Det Grønne Museums Danmarkshistorie
Ph.d. forsvar på SDU
Arkæologisk Værksted