Menu
Forrige artikel

Tycho Brahe

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3494

Af Regitze Kruuse

Bogen er oversat fra amerikansk, og det er altid spændende, når udenlandske forfattere skriver om danskere og/eller danske forhold. Det eneste, der egentlig afslører udlændingen, er brugen af de latinske navne for de lærde. Vi kan til nød acceptere Tycho Brahe i stedet for Tyge Brahe, men Andreas Velleius er komplet ukendt, indtil man får oversat ham til Anders Sørensøn Vedel.

De første 266 sider omhandler Tyge Brahe og hans akademi på Hven fra 1576, til han gik i eksil i udlandet i 1597, fordi han følte sig forfulgt og misforstået af både Kongen (den unge Christian 4.) og fjender i hans egen stand. Han byggede som bekendt Uraniborg og Stjerneborg for at dyrke sin passion for astronomi og kemi, og da hans ry spredtes over Europa med opdagelsen af ’den nye stjerne’ (der i virkeligheden var en supernova, som vores dages astronomer stadig kan se rester af) i Cassiopeia i 1572, begyndte unge lærde at samles under Tyge Brahes vinger for at lære alle de nye, spændende ting, han både opdagede og opfandt.

Sproget er ret højniveau med mange ’fine’ ord, hvilket gør, at det bestemt ikke kan kaldes et populærhistorisk værk: ”Kong Frederiks innovative patronat”, ”pekuniær værdi”, ”omstrukturere Hvens produktion for at ernære en superstruktur”. Man kvæles også lidt i de mange moderne ord, der klinger temmeligt anakronistiske i en bog om 1500tallet: ”team-work”, ”dyrtidsreguleret, ”infrastruktur” - og sædvanligvis bruges i historiske værker de oprindelige navne for byer og landsdele i Østeuropa, ikke de moderne. Som historielæser før den russiske revolution  kender man Königsberg, ikke Kaliningrad og Frauenburg fremfor Frombork.

Bogen er vel illustreret med mange af de originale træsnit af Tyge Brahes mange instrumenter, hvoraf han selv havde opfundet eller videreudviklet en ganske stor del. Man savner dog et nutidigt fotografi af øen, selvom der ikke længere er noget videre at se.

De næste 138 sider udgøres af meget fyldige og meget grundige biografier over alle de personer, der på nogen måde havde tilknytning til Tyge Brahes familia (husstand) på Hven, lige fra håndværkere og narre til assistenter og studerende.

Bogen afsluttes med en glimrende bibliografi og en liste over diverse fagudtryk indenfor astronomi og kemi, hvilket er nyttigt, da der bruges mange af disse mere eller mindre ukendte udtryk i bogen.

Bogen udkom i USA i 2002, men siden da har forfatteren arbejdet videre med emnet, og under oversættelsen (ved Jan Teuber) bidrog han væsentligt, således at dette ikke blot er en oversættelse, men snarere 2.udgave. Desuden har han valgt at stå til rådighed for eventuelle spørgsmål omkring bogen på mailadresse christjr@luther.edu 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hannibal Sehested
Christian 4 og Frederiksborg
Nye horisonter. Europas Kulturhistorie i renæssancen