Menu
Forrige artikel

Blyklump åbner døre til Roskildes fortid

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1611

 

Fundet af en lille blyklump på Sortebrødre Plads i Roskilde rummer en helt særlig historie. Blyklumpen har nemlig vist sig at være et segl fra middelalderen, der har siddet på et brev fra paven i Rom. Roskilde Museums nye spotudstilling viser, hvordan en enkelt genstand fortæller en vigtig historie om Roskildes forbindelse til Europa i middelalderen. Udstillingen åbner den 28. marts.

Da metaldetektorfører Flemming Kurzweg fandt blyklumpen i efteråret 2022, vidste hverken han eller museets arkæologer, hvor vigtige fortællinger den rummede. Foto: Lars Meldgaard Sass Jensen / ROMU

En lille, grå og knoldet klump i en affaldsgrube i jorden

Det var, hvad der ved første øjekast viste sig en efterårsdag i 2022 under den arkæologiske udgravning på Sortebrødre Plads i Roskilde. Men genstanden har vist sig at være langt mere end blot en tilfældig klump. Faktisk rummer den en unik historie om Roskildes fortid!

Blyklumpen er nemlig en pavebulle – et blysegl fra middelalderen, der hang under breve fra paven i Rom for at bekræfte, at brevet var ægte. Og pavebullen vidner derfor om Roskildes forbindelse til selveste Europas kirkelige overhoved i middelalderen.

Detektivarbejdet begynder

Fundet af den sjældne pavebulle førte til et intensivt opklaringsarbejde. For hvordan endte bullen i en affaldsgrube? Hvorfor var den i Roskilde? Og hvilken pave havde sendt den afsted?

”Det var ikke nogen let opgave at opklare, hvem paven var. Inden pavebullen engang i middelalderen blev smidt i en affaldsgrube, havde nogen forsøgt at destruere pavens navn ved gentagne gange, at hakke en mejsel eller lignende ned i navnet. Bagefter havde man ovenikøbet foldet bullen halvt sammen, så navnet på afsenderen var nærmest ulæseligt,” forklarer Lars Meldgaard Sass Jensen, som er arkæolog på ROMU.

Første fremskridt kom, da museets konservator, Unn Gelting, havde renset pavebullens overflade, for så blev det muligt at se dele af bogstaverne. Men det var stadig ikke nok til at tyde pavens navn med det blotte øje.

Først under mikroskopet, og med det rette skrålys, kunne jeg langsomt tyde de fragmenterede bogstaver. Først begyndelsesbogstavet H efterfulgt af et O. I næste linje begyndelsesbogstavet R. Faktisk skulle der ikke mere til at bestemme navnet HO(NO)-R(IUS). Ved at sammenligne med andre pavebuller brugt under paver med navnet Honorius kunne vi slå fast, at den er brugt af Honorius III,” fortæller Lars Meldgaard Sass Jensen om arbejdet med at identificere pavebullens afsender. 

Pave Honorius III´s pavebulle, som den så ud når den var vedhæftet et brev. Foto: Musée des documents français, Paris.

Roskilde sætter spor i Europa

Det er straks mere usikkert, hvad der stod i brevet, forklarer ROMUs arkæolog Jesper Langkilde, der har det overordnede ansvar for udgravningen på Sortebrødre Plads:

Fra Vatikanets arkiver kender vi til fire breve sendt fra Honorius III til Roskilde, og de er alle sendt til biskoppen. Men pavebullen er fundet nær det sted, hvor Sortebrødre klostret lå, så måske har bullen siddet på et ukendt brev, som havde noget med Sortebrødrene at gøre?

Pavebullen kaster lys over Roskildes mange forbindelser til Europa i middelalderen, og rummer derfor et vigtigt stykke Danmarkshistorie:

”Fundet af pavebullen er et fantastisk godt eksempel på, at den katolske kirke i Europa i middelalderen var et netværk, der i høj grad byggede på skriftlig kommunikation over lange afstande. Og i det netværk var Roskilde et af de tidlige og vigtigste knudepunkter i Norden pga. bispesædet og byens mange kirker og klostre. Det viser fundet af pavepullen også. Det er i den sammenhæng, den lille ellers så undseelige blyklump skal ses,” fortæller Jesper Langkilde.

En spotudstilling på Roskilde Museum er en midlertidig og afgrænset udstilling af særligt udvalgte aktuelle eller væsentlige genstande. Spotudstillinger varer typisk to til fire måneder. De veksler i løbet af året og giver løbende indblik i nogle af de vigtigste fund, genstande og emner, som museet aktuelt arbejder med.

Det er tydeligt, at pavebullen er forsøgt destrueret. Den har fået flere hak og er blevet foldet. Foto: Kristian Grøndahl / ROMU

[Historie-online.dk, den 22. marts 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vølvens varsel
Syriske hverdage på Samsø
Hjørring på de skrå brædder