Menu
Forrige artikel

Esther Bubleys Mandø

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5569

Sydvestjyske Museer åbnede d. 24. juni i samarbejde med Mandø Museum en særudstilling, der viser en række enestående historiske fotografier fra Mandø taget af den internationalt anerkendte amerikanske fotograf Esther Bubley under et besøg på øen i 1954.

ENESTÅENDE FOTOGRAFIER

I marts 1954 var den amerikanske dokumentarfotograf Esther Bubley i Danmark for at tage billeder for det amerikanske olieselskab Standard Oil New Jersey – i Danmark kendt som Esso.

Hun skulle bl.a. over to dage fotografere hverdagslivet på den lille danske vadehavsø Mandø. Standard Oil trykte et lille udvalg af fotografierne i deres eget tidsskrift ”The Lamp”, men Bubley tog næsten 100 fotos af Mandø og resultatet er en unik fotodokumentation af livet på øen i 1950’erne. Billederne har indtil nu ligget på University of Louisville i Kentucky, USA, men nu vender de for en stund ”hjem” til Mandø i form af en udendørs fotoudstilling ved Mandø Redningsstation. Museerne har i samarbejde fundet frem til de personer, som er er blevet fotograferet af Bubley, og fotoudstillingen er krydret med deres historier om livet på øen i perioden.

MANDØ OG VERDEN

Artiklen i The Lamp sendte ringe fra den lille danske ø ud i hele verden. Bagefter skrev Danmarks vicekonsul i Ægypten til toldforvalter Claudi Hansen, fordi han var interesseret i en amagerhylde, der kunne ses på et fotografi af Claudi og hans kone Bodil. Også en kvinde fra Amerika, der ligesom Bodil Hansen drev telefoncentral fra sit soveværelse, skrev til parret om arbejdets udfordringer.

Selvom besøget for en stund skabte opmærksomhed om øen både lokalt og internationalt, er der i dag ikke nogen fra øen, der husker Esther Bubley selv. På den måde levede hun fint op til det ry, hun havde for at gå diskret til værks. Flere tidligere Mandøboere har dog kopier af enkelte af hendes billeder og af artiklen i The Lamp, og de har velvilligt bidraget til udstillingsprojektet med deres egne fortællinger.

INTERNATIONALE SAMARBEJDER

Esther Bubleys danske billeder, der ud over fotografierne fra Mandø også tæller billeder fra andre steder i landet, har ikke før været vist i Danmark. Det var i kraft af Sydvestjyske Museers samarbejde med den New York baserede fotohistoriker Bonnie Yochelson om et

andet projekt – nemlig det kommende Jacob A. Riis-museum i Ribe – at museet fandt frem til billederne. Bonnie Yochelson var stødt på fotografierne fra Mandø, da hun selv forberedte en udstilling med Esther Bubleys fotos i New York. Siden har museet fået kontakt til University of Louisville i Kentucky, der opbevarer Standard Oils fotoarkiv samt til Esther Bubleys niece, Jean Bubley, der i dag administrerer Bubleys personlige arkiv i New York. Alle steder har man været meget hjælpsomme og begejstrede over, at billederne skulle vises på Mandø. Netop det internationale perspektiv har desuden gjort, at udstillingsprojektet er blevet valgt til at indgå i et turismeudviklingsprojekt under Slots- og Kulturstyrelsen, der bl.a. skal se på, hvordan kulturhistorien kan bidrage til at forbedre tilbuddene til internationale turister.

Udstillingen er placeret på Strandvej ved Mandø Redningsstation. Den kan ses fra d. 24.6.2017-22.10.2017.

Foto: Knud Hansen – også kaldet Knud ”Skipper” bruger sin trillebør lavet af lokalt drivtømmer fra stranden på Mandø til at transportere gods til og fra sin båd ved lavvande. (Billednr. 78808) Standard Oil (New Jersey) Collection, Photographic Archives, University of Louisville

 

Historie-online.dk, den 26. juni 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Blicher og herregårdene
Julekrybber i Randers
Ingen julesul under 1. verdenskrig