Menu
Forrige artikel

Odense Bys Museer på Ellis Island

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4401

 

Over 450.000 danskere er siden 1820 udvandret til USA. Langt de fleste kom mellem 1880 og 1915, hvor tallet i nogle år nåede over 10.000. Udvandringen fra Danmark var betydelig, idet tallet skal ses i forhold til et indbyggertal i år 1900 på 2,4 mio. Udvandrerne, som oftest tilhørte håndværker- eller landarbejderbefolkningen, tog den lange tur over Atlanten for at få bedre vilkår for sig selv og ikke mindst deres børn.

Den 13. oktober åbner en udstilling på Ellis Island, New York, om de danske udvandrere og deres efterkommere frem til i dag, 4-5 generationer senere. Udstillingen From Danish Blood to American Spirit. The Danish Immigration to America sætter fokus på både den sammenhængende røde tråd fortalt om det historiske forløb og på et udvalgt antal udvandreres baggrund for at drage afsted og deres videre skæbne. De konkrete personer er udvalgt som typiske eksempler baseret på omfattende forskningsarbejde, og i udstillingen giver de liv til de mange data og statistikker.

Immigranter ankommer til Ellis Island

Ellis Island – håb og tårer

Ellis Island er et stærkt symbol for de millioner af europæere, der søgte mod Amerika i slutningen af det 19. årh. og begyndelsen af det 20. årh. Den amerikanske regering byggede i 1892 immigrantstationen på øen Ellis Island umiddelbart syd for Manhattan, tæt på Frihedsgudinden. Stedet skulle modtage og registrere de mange immigranter, herunder undersøge om de kunne opnå tilladelse til at komme ind i det forjættede land. Derfor udgjorde Ellis Island et frygtet sted for mange immigranter.

Ellis Island er i dag restaureret og har status som et nationalt historisk monument forvaltet af U.S. National Park Service. Ellis Island-bygningerne er indrettet som det nationale immigrantmuseum, der årligt besøges af 4,5 mio. gæster. Et utroligt populært turistmål for både amerikanere selv og for udlændinge, der besøger New York. Immigrantmuseets omfattende samling af originale fotos, personlige ejendele og personhistorier giver et dybt fascinerende indblik i de skæbner, der forlod alt det kendte og kastede sig selv, ægtefælle og ofte børn ud i en skæbnesvanger jagt for et bedre liv. Det endte ikke altid godt, som danskeren Jacob A. Riis så fantastisk har skildret i fotografier fra New Yorks slumkvarterer.

Mange års forskning i den danske udvandring

For to år siden fik Odense Bys Museer indbydelse til at vise en særudstilling på Ellis Island om de danske immigranter. Baggrunden var et indlæg ved en migrations-konference i Seattle, hvor museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen præsenterede sin mangeårige forskning i danskeres og øvrige skandinavers vej ind i det amerikanske samfund. Resultaterne af dette forskningsarbejde fremlagdes i Torben Grøngaard Jeppesens doktordisputats, som forsvaredes ved Syddansk Universitet i juni 2017.

Særudstillingen på Ellis Island vises i perioden 13. oktober til 6. januar og opbygges i 6 udstillingsrum med hver sit særlige tema, alt dog bundet sammen af et rødt bånd – det danske blod – der løber fra flaget Dannebrog til det amerikanske Stars and Stripes. Emnerne dækker eksempelvis: hvem udvandrerede og hvornår, hvor bosatte de sig, den geografiske mobilitet fra prærierne i Midtvesten mod vest til Californien, hvor de fleste danske efterkommere lever i dag, den sociale mobilitet fra landarbejderen i 1.generationen til de højtuddannede danske efterkommere i dag, som klarer sig godt i det amerikanske samfund, forløbet af assimilationsprocessen – og til spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet er reel danskhed tilbage i 4. og 5. generationen? Uden at gå for dybt ind i udstillingens fortælling kan det afsløres, at de danske udvandrere og deres efterkommere hurtigt assimilerede sig i det nye samfund set i forhold til eksempelvis de norske og svenske, men til trods herfor kan man faktisk stadig i dag finde værdier og holdninger, som rækker tilbage til de danske etniske rødder.

Ankomsthallen på Ellis Island

Komponisten Carl Nielsens familie og H.C. Andersens drøm

Blandt de udvalgte, konkrete personer er komponisten Carl Nielsens brødre, søstre og forældre, som tog turen til Chicago. Deres baggrund og historie var typisk. De kom fra landarbejderkår i Nr. Lyndelse, hvor de klarede sig som arbejdere eller håndværkere, men uden mulighed for at opnå egen gård eller et godt job. Da forældrene blev gamle, måtte de drage afsted, idet børnene, der skulle tage sig af dem, boede i USA. Opholdet blev dog ingen succes, og efter et par år måtte de vende tilbage til Danmark igen. Moderen døde kort efter, og faderen hutlede sig gennem resten af sin tilværelse. H.C. Andersen drømte også om at drage til Amerika, men da veninden Henriette Wulff omkom ved damperen Austria’s forlis, blev den plan opgivet. Til gengæld blev han ofte mindet om det store land, ikke mindst da et rygte på hans gamle dage florerede i USA, at digteren lå syg og fattig i Danmark. Amerikanske børn begyndte så at sende ham 1 dollar-sedler. Det frydede dog ikke Andersen, han var langt fra fattig, og han ønskede ikke, at det billede skulle blive udbredt.

Solvang og andre danske spor i det amerikanske samfund

Udstillingen på Ellis Island er en chance for at fortælle om det danske bidrag til det etniske kludetæppe, som USA udgør. Danskerne var langt fra særligt synlige, men elementer og enkeltpersoner har dog sat sig spor. Eksempelvis bragte de mange danske bagere wienerbrødet med. I USA blev det til Danish, et ord som er faldet helt ind i det amerikanske sprog. Også danske kringler og pandekager kan man møde. De danske landmænd bragte udover god landbrugserfaring også ideen med andelsmejerier med. Mange af disse opstod i den nordlige del af Midtvesten, hvor den gule ost eksempelvis er blevet kendetegn for staten Wisconsin. Og Solvang, Californien, der blev anlagt som en dansk koloni, er i dag blevet et stort turistmål, hvor man kan opleve dansk kirke, Rundetårn, gamle bindingsværkshuse, stork på taget, H.C. Andersen-museum, dansk bageri og meget mere.

 

Udstillingens åbning markeres mandag den 15. oktober, hvor Det Danske Generalkonsulat i New York, Visit Denmark’s New York-kontor og Odense Bys Museer sammen med U.S. National Parkservice på Ellis Island afholder en særlig presseevent.

Historie-online.dk, den 10. oktober 2018

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Pop-up museum i Taastrupgaard
Roskilde i skyggen af krig
Oprør i Nordjylland