Menu
Forrige artikel

Rigsarkivet digitaliserer sin samling af dokumenter fra kolonitiden

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2643

Rigsarkivet digitaliserer sin samling af dokumenter fra kolonitiden 

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte de vestindiske øer til USA. I den anledning bliver en enorm mængde historiske kilder fra den danske kolonitid gjort tilgængelige for alle. Rigsarkivet lægger nu – efter mere end tre års arbejde – sidste hånd på digitaliseringen af de fem millioner billeder af dokumenter fra kolonitiden.  

Danmark var kolonimagt på de tre vestindiske øer i 250 år. Og som noget helt unikt er der bevaret et meget stort antal historiske kilder fra den tid i form af fx billeder, breve, beskrivelser og protokoller.  

Derfor har Rigsarkivet siden 2013 arbejdet på at digitalisere det omfattende kildemateriale. Kilderne svarer til hele 1.200 meter – i alt 5 millioner digitale billeder.  

Nu lægger Rigsarkivet sidste hånd på digitaliseringen af dokumenterne. Langt størstedelen af de mange kilder er allerede blevet digitaliseret. Tilbage er kun de kilder, som bærer præg af deres tropiske fortid og er for beskadigede til, at de kan scannes på normal vis. Det er dog under én procent, der ikke kan scannes, og derfor lægges langt det meste materiale fra kolonitiden på nettet i 2017. 

Rigsarkivet er ved at gennemgå de beskadigede arkivalier for at vurdere, om der kan gøres en særlig indsats for at restaurere og bevare dem. Derudover dokumenterer Rigsarkivet, præcis hvad det er for dokumenter der er beskadigede.  

”Det her er et helt unikt projekt – også i international sammenhæng. Flere af dokumenterne er så værdifulde, at de er optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv. Derfor gør vi nu en særlig indsats for at gøre denne unikke kulturarv tilgængelig for alle. Vi gennemgår desuden nøje de dokumenter, som er for beskadigede af fx svamp og insektbid for at vurdere, om der kan gøres noget ved dem,” siger Erik Gøbel, der er arkivar og seniorforsker hos Rigsarkivet.  

100-året for salget af de vestindiske øer Rigsarkivet digitaliserer og offentliggør arkivalierne fra kolonitiden i anledning af 100-året for salget af de vestindiske øer til USA i 2017. I forbindelse med markeringen vil alle de digitaliserede kilder blive gjort tilgængelige for offentligheden på websitet www.virgin-islands-history.org.

I perioden op til offentliggørelsen arbejder Rigsarkivet på at uploade de digitaliserede kilder i Rigsarkivets databaser og samtidig udarbejde andre formidlingstiltag. I 2017 vil Rigsarkivets vestindiske samling og formidlingsprojekter være tilgængelige via websitet.  

Sideløbende bliver der desuden gjort en stor indsats for at indtaste og ’tagge’ så mange som muligt af især de dokumenter, der kan bruges til slægtsforskning. Jo mere der indtastes ved frivilliges hjælp, des nemmere vil det blive at søge på blandt andet navne og steder i dokumenterne. 

”Det er vigtigt at bevare denne del af danmarkshistorien, som vi har tilfælles med de vestindiske øer. Her kan historikere, slægtsforskere og andre interesserede dykke ned i arkivalierne, og websitet indeholder også undervisningsmateriale om den danske slavehandel til skoleklasser”, siger Erik Gøbel.  

Hele projektet er gjort muligt af en donation fra A. P. Møller Fonden i samarbejde med Kulturministeriet og Rigsarkivet. 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Spøgelser og mystiske væsner på tur
Vinterferien 2020 på danske museer
Webudstillinger om smitsomme sygdomme