Menu
Forrige artikel

Vejle Stadsarkiv åbner ny hjemmeside med byrådssager fra 1865 og frem.

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3727

En guldgrube af viden om det lokale demokrati i Vejle

I gamle dage var Vejles byråd involveret i mange store og små beslutninger. Den gang havde man ikke nær så mange udvalg til at tage sig af de enkelte sager som i dag.

Oversvømmelse, tuberkulose, bolignød, hundeskat og mange andre historier fra Vejles historie kommer nu frem i lyset. ”Det er simpelthen en guldgrube af kildemateriale, der viser, hvordan det lokale demokrati og Vejle har udviklet sig gennem tiden”, siger Uffe Thyssen, afdelingsleder på Vejle Stadsarkiv. ”De gamle sager er fyldt med historier, der fortæller om helt almindelige borgeres hverdag i Vejle”.

Vejle Stadsarkiv åbner den 4. juni 2016 en ny hjemmeside med sager fra Vejle byråds arkiver. Hjemmesiden indeholder sager, som har været behandlet i byrådet fra 1865 og frem. Byrådssagerne giver en meget fin indgang til byens historie, hvor man år for år blandt meget andet kan følge kommunens økonomi, kan se listen af fattige i købstaden, kan se hvem der har søgt om fritagelse fra skat, hvem der søger de ledige kommunale stillinger og meget meget mere.

Uffe Thyssen fortæller videre: ”Stadsarkivet digitaliserer alle sagerne. Vi er begyndt med de ældste fra 1871 og er nået til 1900. Vi har også digitaliseret sagerne fra perioden 1914-1918 for at kunne belyse købstadslivet under Første Verdenskrig. Til sammen drejer det sig om ca. 20.000 dokumenter.”

I de trange tider under første verdenskrig, bad byens bagere byrådet om at sikre korn til brødproduktionen. Byrådet vedtog at sikre kornforsyning til byens bagere. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Sagerne har stor værdi for både slægtsforskere, købstadsforskere og almindeligt historisk interesserede. Mange af sagerne er håndskrevne og kan være svære at tyde. Alle ikke-trykte dokumenter bliver derfor transskriberet. Transskriberingen bliver udført af arkivets frivillige medarbejdere. 

”På stadsarkivet fortsætter vi med at digitalisere og transskribere de gamle byrådssager, så der vil løbende være en tilvækst af sager, der kan ses på den nye hjemmeside på adressen: www.byraadsarkivvejle.dk,” fortæller Uffe Thyssen. 

Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat har ydet økonomisk støtte til udviklingen af den nye hjemmeside. 

Hjemmesiden www.byraadsarkivvejle.dk bliver åbnet af borgmester Arne Sigtenbjerggaard kl 11 d. 4. juni 2016 på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17.  

www.vejlestadsarkiv.dk

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hirtshals i 80'erne
Kom med marinarkæologen på arbejde
Gårdmalerier