Menu
Forrige artikel

Christian Hansen - Historiens Aktører Nr. 57

Kategori: Temaer
Visninger: 3626

 

Fra apotekernes verden er kommet adskillige dygtige videnskabsmænd og forretningsfolk. Apotekeren udgjorde i hver købstad sammen med lægerne en videnskabelig fortrop. H.C. Ørsted fra Rudkøbing er et eksempel på en fremtrædende videnskabsmand med baggrund i apotekets verden. Han blev farmaceut i 1797. Men her skal berettes om en anden betydningsfuld farmaceutisk person, nemlig Christian Hansen.

Trods sit almindelige bondenavn kom han fra et velhaverhjem. Han var født 1843 på herregården Kragsbjerggård ved Odense, søn af proprietær og jurist Christian Henrik Hansen og hustru Bertha Ammentorp. Hans far og mor flyttede til Odense, og faren blev folketingsmand for bondevennerne. Det var ikke ualmindeligt at velhavere sendte deres drenge afsted til uddannelse allerede som 10-årige. Christian blev elev på Slagelse Realskole og siden på Ålborg Latinskole, hvorefter han kom til det gamle Frederiks Apotek i København som elev i 1859. Farmaceutuddannelsen havde 3,5 års læretid på apotek, og Christian Hansen var i lære på forskellige apoteker. Fra København rejste han til Højer Apotek og siden til Thisted Apotek. Efter halvandet års teoretisk undervisning afsluttedes med en kandidateksamen. Han blev farmaceut i 1865.

Tilbage i København begyndte han at manuducere studerende ved universitetet i farmaci. Han var en flittig ung mand, oversatte Pharmacopaea til dansk og grundlagde tidsskriftet: Ny farmaceutisk Tidende. Det var på denne tid, han fandt sin hustru Cecilia Købke fra Korsør. I 1872 vandt han universitetets guldmedalje for afhandlingen: Udvikling af et stofs krystalform og dets kemiske sammensætning. Herefter foretog han en studierejse i Europa. Målet var dobbelt, nemlig at få viden om den farmaceutiske undervisning i de europæiske lande, han besøgte, samt at få oplysninger om farmaceutiske virksomheder, især fabrikker.

Da han kom hjem til København fik han tilladelse til at starte et apotek på Bremerholm, hvor en ny bydel voksede op, da flåden havde forladt stedet. I 1879 mistede han sin hustru. Året efter blev han gift med Agnes Hedemann, som var 15 år yngre end ham.

Undervisning lå ham stadig stærkt på sinde, og han deltog i den kommission, som regeringen nedsatte for at starte en Farmaceutisk Læreanstalt. Da kommissionens anbefalinger blev afvist af regeringen, tog han selv initiativet. Han købte en grund på Østerbro tæt ved Østervold. Her lod han et stort og imposant hus opføre, syv vinduesfag i tre etager. Bygningen var tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen. Huset kunne rumme en læreanstalt, og bygherren udstyrede det med alt inventar og skænkede hele molevitten til staten på betingelse af, at den drev læreanstalten. På den måde blev Farmaceutisk Læreanstalt under Københavns Universitet i 1892 en realitet. Christian Hansen blev den første direktør.

 Farmaceutisk Læreranstalt, Stockholmsgade 27 i 1890-erne. Bygningen er stadig at se i Stockholmsgade.

Hvor kom pengene fra til denne store gave til samfundet? Jo Christian Hansen var ikke alene apoteker, han var også en dygtig forsker og forretningsmand. Han grundlagde et teknisk-kemisk laboratorium, hvor man undersøgte fermenter, særligt pepsin, som kunne bruges til at producere en ensartet og holdbar osteløbe, der får mælk til at stivne, en nødvendig proces i ostefremstillingen. I 1873 begyndte han fabriksmæssig fremstilling af osteløbe. Han startede en fabrik på Vester Fælledvej og i 1907 blev fabrikken flyttet til Fanøgade, da der var brug for mere plads. I 1878 startede firmaet også en fabrik i New York, men flyttede efter nogle år produktionen til Little Falls i staten New York, hvor fabrikken gennem mange år blev dygtigt ledet af direktør Frederiksen.

 Christian Hansen, oliemaleri, foto wikipedia

Osteløben fik stor afsætning og gav Christian Hansen indtægter, som både gjorde ham til mæcen for farmaceutisk undervisning og til godsejer. Det sidste var en billigelse af aristokratiets gamle standpunkt, at jordejendom var den bedste og mest ansete pengeanbringelse. Han købte Bøstrup gods ved Slagelse og Mullerup gods på Fyn, og begge steder gav han nye rødmurede hovedbygninger i historismens stil tegnet af arkitekten Charles Abrahams. 

I 1883 blev Christian Hansen udnævnt til etatsråd. Han døde under første verdenskrig og blev begravet på Gudbjerg kirkegård tæt ved Mullerup, men hans virksomhed fortsatte under ledelse af den ældste af sønnerne Johannes, og den eksisterer den dag i dag som Chr. Hansen Holding, førende inden for fremstilling af fødevareingredienser og leverandør af enzymer, bakteriekulturer, probiotika og naturlige farver til fremstilling af fødevarer og kosttilskud. Virksomheden er kåret som en af verdens mest bæredygtige.

Ole Mortensøn

Se de øvrige artikler i serien ”Historiens Aktører” her

[Historie-online.dk, den 9. februar 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Jan Smuts - Historiens Aktører nr. 55
Bernhard Olsen - Historiens Aktører nr. 5
Jan Smuts - Historiens Aktører nr. 55