Menu
Forrige artikel

Slesvigske Vognsamling

Kategori: Temaer
Visninger: 2418

 

Som tidligere leder af og nuværende konsulent for Slesvigske Vognsamling, der var indsamlet af boghandler Johs Chr. Nielsen i midten af 1950’erne, er det et stort chok at høre at vognsamlingen lukker fordi Haderslev Kommune skal spare 3.-400.000 kr. i den årlige drift. Samlingen blev af boghandleren overdraget til Sønderjyllands Amt, der indrettede vognsamlingens udstilling og værksted i Schaumanns gamle Klædefabrik på Simmerstedvej som afdeling af Museum Sønderjylland for et større millionbeløb.

I tillid til at stedet her ville forblive bevaret som landets eneste autentiske værksted drevet af frivillige organiseret i Slesvigske Vognsamling Venner har man gennem årene fået skænket landets fineste værktøjer og maskiner og har leveret reparationer og nybygninger til museer og oplevelsescentre som Sønderborg Slot, Teglværksmuseet Cathrinesminde, Sillerup Mølle, 1864-museet i Dybbøl, Kastellet i København, Fredericia vold og flere andre og vognsamlingens vogne har været vedligeholdt og brugt til TV- og filmproduktioner.

Men man har også bygget kopier af vogne fra Danmarks oldtid, middelalder og renæssance til brug for såvel formidling (Danmarks Radios serie om Danmarkshistorien) som forskning (Tycho Brahes målervogn). Udstillingen har som det eneste sted i landet vist landtransportens udvikling fra de tidligste tider til 2. verdenskrig og som del af Historie Haderslev og kandidat til modtagelse af et forskningsarkiv, der siden begyndelsen af 1970´erne er skabt i forbindelse med dansk vognforskning, der kronedes med en doktordisputats og har produceret 35 forsøg med genbygning af oldtidsvogne landet over, fire bøger og 50 artikler om dansk landtransport fra oldtiden til 2. verdenskrig.

Kopi af Tycho Brahes kuskevogn brugt til opmåling af øen Hven. Foto Slesvigske Vognsamling.

Der er ikke tal på de mange, der har haft glæde og støtte af arbejderne og udstillingerne på Slesvigsk Vognsamling – især fordi den efter nedlæggelsen af Sparresholm Vognsamling på Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk er den eneste i landet med så stor kulturhistorisk og forskningsmæssig værdi.  Vi er mange, der som frivillige har hjulpet vognsamlingen og dets værksted i årevis – og støttet indsamlingen og forskningen uden at være orienteret om dens snarlige nedlæggelse.

Lukningen af vognsamlingen vil med andre ord nedlægge den del af dansk vognforskning, der har givet offentligheden, de frivillige og forskerne indblik i den del af dansk infrastruktur, der har præget den danske bosætning og bebyggelse fra oldtiden til vore dage. Derfor - kære Haderslev – tænk Jer om en ekstra gang! Det, der ødelægges, er meget mere værd den 3-400.000 kr. Det er uerstatteligt.

Per Ole Schovsbo. Konsulent. Dr phil

[Historie-online.dk, den 20. december 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den grå mand...
Årets gang på historie-online 2022
Gamle mønter kan have værdi