Menu
Forrige artikel

Edsring i guld lå i nyfundet bronzekar

Kategori: Arkiv
Visninger: 2739

Det var opsigtsvækkende nok i sig selv, da detektorfolk sammen med arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum fandt mere end 250 bronzefragmenter på en stubmark. Nu viser det sig, at bronze er blevet til guld.

Det har vist sig, at fundet er endnu mere sensationelt end først antaget, for man er netop nu i gang med at afdække indholdet i et hængekar, og et røntgenbillede har afsløret, at karret rummer noget så sjældent som en edsring i guld.

”Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at fundet ville blive så godt og også inde holde en edsring af guld”, fortæller museumsinspektør Torben Sarauw fra Nordjyllands Historiske Museum

Edsringe var statussymboler for mænd af høj social rang. Guldet kom til Danmark sammen med andre prestigevarer fra Centraleuropa via veludviklede netværk, som blev styret af stormænd. På et tidspunkt omkring år 800 f.Kr.er bronze og guldskatten blevet placeret i et lerkar og nedsat i en bakketop ved Gl. Skørping som et offer til guderne. ”Det viser os i dag, at religion havde stor betydning i bronze aldersamfundet”, fastslår Torben Sarauw.

Det var i slutningen af august 2014, Nordjyllands Historiske Museum blev kontaktet af detektorfolkene Rene Skjødt og Søren Lund Thomsen, som havde fundet cirka 40 bronzefragmenter på et bakkedrag ved Gl. Skørping. Det stod hurtigt klart for museets arkæologer, at her var tale om et enestående fund, og en systematisk efterundersøgelse afslørede yderligere mere end 200 fragmenter. Blandt de mange genstande, der er fundet, er seletøjsudstyr, kornsegl og en ragekniv dekoreret med et skib, som dem man ser på helleristningerne. Flere af genstandene er kvindesmykker bl.a. fragmenter af halsringe, armbånd og et fint ornamenteret hængekar, som er en slags beholder, som kvinder har haft har siddende i bæltet.

”Hvorfor det rige depotfund blev nedlagt nær en bakketop for ca. 2800 år siden, kan vi kun gisne om”, siger Torben Sarauw og fortsætter: ”Den arkæologiske undersøgelse på stedet har ikke afsløret spor efter bebyggelse eller grave. Vi fandt
imidlertid resterne efter et lerkar, hvori der var en stor koncentration af bronzegenstande. Noget tyder således på, at fundet blev nedgravet samlet og placeret i dette lerkar måske som et offer eller et hengemt bronzeforråd. Nyere tids dyrkning og pløjning har så spredt bronzerne over et større område”.

Resterne af lerkarret og indholdet var meget skrøbeligt, hvorfor det blev optaget i et gipspræparat, så det kunne undersøges af en konservator under mere ideale forhold, og det er disse undersøgelser, der nu har afdækket edsringen i guld.
Genstandene skal i nær fremtid indsendes til danefæbedømmelse på Nationalmuseet, hvilket udløser en findeløn til de to detektorfolk.

(2014)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den nye guldskat fra Randers
Nyt fund: sådan så stenalderens lyster ud
1600-tals spildevandsrende udgravet i Aabenraa