Menu
Forrige artikel

Nyt maleri til Reventlow-Museet

Kategori: Arkiv
Visninger: 3427

Maleri af brusende, norsk elv, udført af C.D.F. Reventlows datter Louise føjes til samlingen

Takket være en bevilling fra Reventlowparkens Støttekreds er det lykkedes Museum Lolland-Falster at erhverve et maleri udført i 1820 af C.D.F. Reventlows datter, Louise Reventlow, til samlingen på Reventlow-Museet Pederstrup.

Maleriet, der gengiver et norsk fjeldlandskab med en brusende elv, vidner ikke blot om adelsdøtres uddannelse udi skønne kunstarter omkring år 1800, men rummer også fortællingen om det tabte Norge, som i 1814 gled Danmark af hænde.
At det netop i 2014 skulle lykkes Museum Lolland-Falster at erhverve maleriet, anser museet for lidt af et lykketræf.

Det store maleri, der måler 1 x 1,30 m, er udført af Louise Sybille komtesse Reventlow (1783-1853) i 1820, syv år efter familien Reventlow havde bosat sig fast på Pederstrup midt i de lollandske alper. Der er imidlertid langt fra det let kuperede vestlollandske landskab til de dramatiske klippepartier i maleriet. Med sin dystre tone og brusende elv gengiver maleriet Louise Reventlows erindring om det højt elskede Norge, som familien i 1811 besøgte, få år før landet måtte afstås. Familien Reventlow var dybt fascineret af det norske landskab og de frie norske bønder, der kom til at stå som idealet på et lykkeligt og harmonisk folkefærd. Tabet af Norge kom derfor til at fyldte meget i familiens bevidsthed. På baggrund af skitser og tegninger udført under rejsen begyndte Louise Reventlow i årene efter hjemkomsten at male en række malerier med norske motiver, der indfangede den særlige natur med dens store kræfter. Blandt disse altså også det nyerhvervede maleri, der i sin tone og belysning skiller sig mærkbart ud fra museets andre malerier fra Louise Reventlows hånd.

Louise Reventlow blev i sin samtid anset som en habil kunstner. Hun havde som barn modtaget tegneundervisning sammen med sine søskende. I 1787 beretter moderen, at den da 4-årige Louise tegner, og fra familiens efterladte kilder ved vi, at netop det at mestre kunsten at tegne og male var noget, familien gik op i. Så meget, at den ellers travlt beskæftigede statsmand og landboreformator C.D.F. Reventlow benyttede aftenerne i familiens skød på at undervise sine børn, hustruen og familiens huslærer og guvernante i kunsthistorie. Blandt familiens efterladte papirer findes også en række tegninger udført at Louise Reventlows ældre broder, Christian Detlev, der fortæller os, at det at male og tegne ikke kun var noget, pigerne skulle mestre, men også noget drengene skulle kunne.

Maleriet er erhvervet på Bruun Rasmussens Kunstauktioner med økonomisk støtte fra Reventlowparkens Støttekreds.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fund af sjælden guldgubbe-patrice
1250 historiske tapetbøger skænket til Nationalmuseet
Nationalmuseet frigiver tusindvis af historiske fotos