Menu
Forrige artikel

Sensationelt bronzefund i Gl. Skørping

Kategori: Arkiv
Visninger: 2624

Detektorfolk fandt masser af bronzefragmenter på et bakkedrag

For kort tid siden blev Nordjyllands Historiske Museum kontaktet af detektorfolkene Søren Lund Thomsen og Rene Skjødt, som havde fundet ca. 40 bronzefragmenter på et bakkedrag ved Gl. Skørping. Arkæologer fra museet rykkede ud, og en systematisk efterundersøgelse afslørede yderligere ca. 210 fragmenterede genstande spredt ud over et 40 x 15 m stort område.

”Fundet er særdeles interessant, eftersom det indgår i et større fundkompleks på begge sider af Lindenborg Å, som både omfatter gravhøje, bopladsfund og andre depotfund bl.a. et ved Vaseholm. Dermed er fundet med til at bibringe os større viden om bronzealderens samfund og rituelle verden”, fastslår museumsinspektør Torben Sarauw fra Nordjyllands Historiske Museum


Blandt de mange genstande, der er fundet, er seletøjsudstyr, kornsegl og en ragekniv dekoreret med et skib, som dem man ser på helleristningerne. Flere af genstandene er kvindesmykker bl.a. fragmenter af halsringe, armbånd og et fint ornamenteret hængekar, som er en slags beholder, som kvinder har haft har siddende i bæltet.

Dertil kommer stangknapper, ringe og rasleblik, som alle sandsynligvis har indgået i seletøjsudstyr til heste. Rasleblikket, som er dekoreret med fine geometriske mønstre, har både været dekorativt, men også frembragt en metallisk klang, når hesten bevægede sig.

Blandt de mere fine dele er et oksehoved, der tilsyneladende har siddet på et træskaft. Hvilken funktion, dette har haft, er uvist, men fra bronzealderen findes en mangfoldighed af ceremonigenstande, der giver os et glimt af datidens religiøse forestillingsverden, som bl.a. omfatter ofre af de mest fantastiske genstande af bronze og guld, som mennesker kunne skabe. Fra samme tidsrum kender man også storhøje med meget rige begravelser, der vidner om rige høvdingeslægter med forbindelser langt ned i Europa og måske forklarer os, hvordan rå-metallerne kom til Danmark.

”Hvorfor det rige depotfund blev nedlagt nær en bakketop for ca. 2800 år siden, kan vi kun gisne om”, siger Torben Sarauw og fortsætter:

”Den arkæologiske undersøgelse på stedet har ikke afsløret spor efter bebyggelse eller grave. Vi fandt imidlertid resterne efter et lerkar, hvori der var en stor koncentration af bronzegenstande. Noget tyder således på, at fundet blev nedgravet samlet og placeret i dette lerkar – måske som et offer eller et hengemt bronzeforråd. Nyere tids dyrkning og pløjning har så spredt bronzerne over et større område”.

Resterne af lerkarret og indholdet var meget skørt, hvorfor det blev optaget i et gipspræparat, så det kan undersøges af en konservator under mere ideale forhold.

Genstandene skal i nær fremtid indsendes til danefæbedømmelse på Nationalmuseet, hvilket udløser en findeløn til de to detektorfolk. Nordjyllands Historiske Museum håber dog på først at kunne udstille fundet på Lindholm Høje Museet.

(2014)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Brahetrolleborg vandmølle restaureret
Nationalmuseet frigiver tusindvis af historiske fotos
Musikmuseet køber Lumbyes violin