Menu
Forrige artikel

Zoom København

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 8399

Af Ida Munk, cand.mag, direktør

Undertitlen ’Historier…’ er den rigtige betegnelse for denne bog: Den er spængfyldt med gode historier, hvoraf en del er kendte og andre fundet frem af arkivernes dyb. Der ligger uden tvivl et kolossalt arbejde bag fremfindingen af materialet og redigeringen af stoffet. Det er en imponerende mængde materiale, der bruges i denne underholdende og vidende bog.

At forfatteren er professor i litteraturvidenskab fornægter sig ikke; vi får præsenteret adskillige litterære og historiske personers opfattelser og beskrivelser af  - ikke mindst deres ankomst til -  København og deres vurderinger af byen gennem forløbet på de 850 år. Bogen indeholder desuden en fornem stor mængde fotos, kort og tegninger, som viser materiale, der er ’nyt’ til belysning af temaerne - fundet frem fra  bl.a. Københavns Museums store billedarkiv. Den litterære, meget vidende behandling af det store stof betyder, at bogen er en fornøjelse at læse – dog gør bogens vægt (1,5 kg) den desværre, rent praktisk, uegnet til godnatlæsning ! Det kan undre lidt, at bogens forside er et fotografi af en kanonfotograf: De brugte ikke zoom iflg. sagens natur, men de tog på den anden side naturligvis fotos af den enkelte person eller den lille gruppe, der stillede sig op foran kassen på Rådhuspladsen, og det er netop gennem enkeltpersoners vidnesbyrd eller begivenheder, forfatteren dokumenterer byens historiske udvikling.

Bogens opbygning er i det store og hele kronologisk, men inden for hvert af de 15 -16 afsnit og til tider imellem dem, krydses der mellem årene for at tilgodese gode pointer og interessante sammenhænge. Byens første 500 år behandles på 78 sider, mens de sidste 100 år tager sine 100 sider, men under læsningen ses, hvor kraftig en materialebearbejdning, der har skullet til, når så mange tildragelser skal behandles. Det kan virke forvirrende, at man undertiden skal finde årsagen til forandringer i tiden efter, at disse har fundet sted.

Bogens titel Zoom København henviser iflg. forordet s. 13 til, at der er et ’gennemgående, zoomende mønster..’ , nemlig 1. det fremmede blik på byen, 2. de fysiske rammer samt 3. udvalgte personer. Dette mønster holdes ikke stramt, hvilket betyder, at den klare sammenhæng ikke altid er tydelig for læseren. Forfatteren zoomer ind på ( rigtig) mange –- forskellige personer og begivenheder i løbet af de 850 år. Nogle gange  overraskende nye eller mindre kendte historier om mennesker og tildragelser, andre gange er valgt nogle af de historier, vi allerede kender til – og de gengives med akkuratesse. De mindre kendte historier omfatter bl.a. tilrejsendes dagbøger eller rejsebeskrivelser. Blandt eksemplerne er behandlingen af den internationale videnskabelige interesse for København i 1600- årene, hvor udenlandske fagfolk ønskede at møde de lærde Tycho Brahe, Ole Rømer, Thomas Bartholin, Niels Stensen, der ligesom den langt senere Niels Bohr skabte interesse i udlandet, og som selv var internationale i deres lærdom og færden. Den rigdom, der skabes ved handelsflådens aktiviteter fra 1600 til1800-årene illustreres ligeledes gennem konkrete eksampler på familiehistorier, deres vellevned og deres byggerier. Også begivenheder som Slaget på Fælleden bliver sat ind i en overraskende ny sammenhæng, nemlig i afsnittet om Kampen om Gaden s. 194-96, hvor de også efterfølgende arbejderoptog frem til 1889 omtales. 

For en faghistoriker er bogen en herlig grube af underholdende historier, men også frustrerende udokumenteret i traditionel forstand: Der er ikke – med meget få undtagelser - en note eller henvisninger til, hvorfra citater, eksakte oplysninger eller tal er taget. Der er dog en meget fin litteraturliste og et personregister, men ikke et stedregister. Bogen vil derfor være vanskelig at bygge videre på kildemæssigt, men den vil være en herlig kilde til at krydre og uddybe specifikke historiske forløb i en faglig kontekst.

Historie-online.dk, den 6. september 2017

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Trap Danmark 24 Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns
Trap Danmark bind 8
Gudhjemtid