Menu
Forrige artikel

Bystruktur og havekultur

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2462

Af Peter Korsgaard

Denne bog må have særlig betydning for dem, som er interesserede i gamle kort, øresundbyerne, byplaner eller havekultur. Og for dem, som godt kan lide de smukke illustrationer, der er rigtigt mange af. Det er en spredt gruppe, men primært handler bogen om gennem analyser af kortmateriale at undersøge byplaner og haveanlæg i Helsingør og de nu svenske købstæder langs Øresund.

Udgangspunktet for analysen er Braun og Hogenbergs Civitates Orbis Terrarum, et omfattende atlas over europæiske byer, herunder en række skandinaviske. Hvor langt kan de bruges, hvor meget fortæller de?

Det er nemlig ikke så let at gå til. Tidligere tolkere af kortene har gået ud fra et nutidigt syn på kort, hvor kort er noget eksakt, med faktuelle størrelses- og afstandsforhold korrekt angivet. Derfor er disse kort omgående blevet forkastet som kilde, thi de opfylder ikke sådanne krav. ”Kortene” i atlasset er nemlig ikke planer, men forsøg på at gengive købstæderne i oprejst eller ”eleveret” plan. Dette er en teknik, som også benyttes senere, men på dette tidspunkt arbejdede man også med fugleperspektivistiske og panorama-/prospektmæssige fremstillinger. En nærmere beskrivelse af forskellen kan ses i bogen. I Civitates arbejdes med en rejst plan, idet formålet er at beskrive byen, så at betragteren kan se ind i alle veje og gader og tillige se alle bygningerne og alle åbne pladser, såvel i deres placering som i deres symbolske fremtræden. Det vil f.eks. sige, at kirken er vendt, så man kan se den, ikke med den vinkel, som den i virkeligheden ligger i i forhold til resten af byen.

Schjerup Hansen går ned i en meget detaljeret gennemgang af de enkelte bykort og sammenholder dem med andre kilder, overlevende bygninger m.m. Hvert enkelt kort må behandles for sig selv, idet de oprindelige tegnere, hvis navne ikke altid kendes, men som Schjerup Hansen kan identificere ud fra særlige kendetegn i identificerede kort, varierer fra by til by.

Herved kommer vi væsentlig tættere på en forståelse af hvert enkelt kort, mens det derimod kniber med at få en forståelse af de tankegange, som lå bag. Måske fordi der ikke er en fælles tankegang fra optegner til optegner.

Hvor forfatteren kommer langt i forhold til byens plan, kniber det mere i forhold til haverne – det er også meget svært her at være sikker på, at det gengivne er efter virkeligheden og ikke en illustration.

Med sine mange ræsonnementer, som af og til kan være indviklede, indforståede og springende, er bogen i høj grad for nørder. En opstramning og tydeliggørelse ville have været på sin plads. Dette er måske udeladt af pietetsfølelse over for den afdøde forfatter. Et fint forsøg dog er gjort gennem illustrationerne, som tit er valgt for at understøtte argumentationen. Personligt er jeg glad for bogen, som den er, men en mindre kort-nørd end jeg vil nok være fristet til at stå af undervejs

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vor gunst tilforn
Kronborgtapeterne
Trediveårskrigen