Menu
Forrige artikel

Den kolde krig på hjemmefronten

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2713

Af Peter Yding Brunbech. Ph.d. Stipendiat. Århus Universitet

At krige har fronter har man alle dage vist – og at hjemmefronten ofte har vist sig at være en af de væsentligste har mange feltherrer måtte sande. Taber man slaget om krigen her, er sejren på slagmarken uopnåelig.

Den kolde krig på hjemmefronten omhandler Den kolde krigs indflydelse – eller mangel på samme – på hverdagen og dagliglivet i Danmark. Den krig, der vel ikke var en rigtig krig, men ikke desto mindre i kraft af sin ideologiske karakter var præget af kampe og angreb på hinandens hjemmefronter. I Danmark blev der til tider ”kæmpet” på denne front, som for eksempel mellem Socialdemokratiet og kommunisterne, men den store konflikts retorik og logik sivede også igennem til fx sportens verden.

Bogen er blevet til som et resultat af et undervisningsforløb på Center for Historie ved Syddansk Universitet i Odense i efteråret 2002. I forlængelse af dette valgte underviserne og en række af de studerende at omskrive eksamensopgaverne til artikler. Resultatet er en meget interessant og også velskrevet antologi, der dog ikke helt kan gøre sig fri af sin oprindelsessituation. De fleste af artiklerne bærer – trods omskrivning – stadig præg af at være universitetsopgaver. Dette giver refleksion, dybde og saglighed, men gør til tider også tilgangen til emnerne lidt omstændelig.

En del af bogens artikler omhandler Danmarks og den danske presses reception af udviklingen på den internationale politiske og kulturelle scene. Det drejer sig bl.a. om begivenheder og fænomener som Vietnam-krigen, Rock’n’roll, Mccarthyismen og krigen i Afghanistan. Andre artikler tager fat i kommunistisk agitationsmateriale, antikommunismen i socialdemokratiet og SF’s syn på Sovjetunionen.

Den kolde krigs indflydelse på sportens verden får man eksempler på i artiklerne om retorikken i forbindelse med de dansk-sovjetiske landskampe, debatten om OL boykot i 1980 og DBU’s problemer med DDR’s specielle statsretslige status. Lidt krudt og kugler samt skæg og blå briller er der også blevet plads til med artikler om den private efterretningstjeneste ”Firmaet”, om forsvarets trusselsbillede og oplysningsarbejde samt historien om den husstandsomdelte pjece Hvis krigen kommer fra 1962, der blandt andet instruerede danskerne i hvordan man indrettede beskyttelsesrum i kælderen. Skulle pjecens vejledning have været fulgt ville det ifølge forfatterne have krævet 44 tons sand pr. husstand eller i alt over 4 mia. sække med godt 70 mio. tons sand. Man kan altså konkludere at atomkrig sikkert ville have været en katastrofe for de danske badestrande (udover det forventede fald i antallet af besøgende).

Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen har leveret både et indledende og et afsluttende afsnit, som sætter bogens artikler fint i relief. De ser også udgivelsen som tegn på, at klagesange over ”nutidens unge” nok engang har vist sig at være stærkt overdrevne – en konklusion som omtaleforfatteren med særlig glæde kan tilslutte sig, da hans fødselsår ikke ligger så langt fra bidragydernes. Som redaktørerne også påpeger, er bogen med til at markere et nyt perspektiv til at forstå Danmarks historie under Den Kolde Krig i. Et perspektiv, der fokuserer mere på betydningen i hverdagen og dagliglivet end på storpolitiske forviklinger og forhandlinger.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nullerne
Ånden fra Finderup
Kold Krig