Menu
Forrige artikel

Blodig Jord

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2041

Af Kristian Hansen

Det kan overbevisende siges, at der mere eller mindre konstant hersker en krigslignende tilstand mellem Israel og palæstinenserne samt deres allierede. Nærmest hver dag hører vi om konfliktens mange ofre. Samtidig har der i de seneste år været adskillige tiltag i retningen af en fred mellem de stridende parter, men uden egentlig succes. Jakob Andersen, der er journalist og har et helt liv bag sig med dækningen af konflikterne i mellemøsten udkom d. 21. september i år med værket ”Blodig Jord”.

Bogen skildrer de sidste 100 år i den evige kamp om det hellige land, men drager en række historiske sammenhæng tilbage til perioden, hvor det bibelhistoriske Israel blev grundlagt. Bogen er samtidig et sørgeligt testamente til 1000-vis af ofre, uskyldige som skyldige i begge lejre af konflikten. Med en vovet men overbevisende skrivemåde formår Jakob Andersen at belyse denne indviklede krudttønde, og giver et billede af to folk, der i grunden ønsker fred, men som gang på gang er svigtet af deres ledere.

Historien begynder omkring år 1900, hvor de første moderne bosættelser fandt sted. Jøder fra diasporaen begyndte at sive til det der nu er Israel og fandt deres forjættede land i kølvandet på årtusinders forfølgelser. Men alt var ikke i fred og god orden. Nærmest fra starten af stødte de arabiske folk og jøderne sammen i kampen om landet. Dette blev startskuddet til snart 100 års blodig konflikt.

Det tog for alvor fat i 1948, hvor der kom en statsdannelse til. Allerede på dette tidspunkt flygtede et stort antal palæstinensere, enten som følge af fordrivelse af jøder, eller fordi de arabiske ledere opfordrede til det. Problemet var og er bare, at der ikke blev gjort plads til dem i de nye områder, de kom til. Således er mange stadig flygtninge på sjette årti. Heri er endnu en af Jakob Andersens skarpe kritikpunkter. De arabiske lande, der er nabo til Israel, holder konflikten i live, fordi de ikke optager flygtningene i samfundet. Ved at opretholde deres triste situation ( der er knapt 4.000.000 flygtninge) i status quo har de et kort på hånden i deres modstand af Israel. Ikke at dette undskylder den voldsomme fremfærd, Israel fører overfor flygtningene.

Israel og de arabiske naboer har ført krige mod hinanden ved flere lejligheder. Der var seksdages- og Jom Kippurkrigen. Dertil kampene i Libanon og ej at forglemme krigen i 1991 mod Irak. Israels og dets naboers moderne historie er således vædet i blod. Det er en lang og dybt tragisk historie, også fordi konflikten er elementær i den voksende kløft der eksisterer mellem vesten og Israel på den ene side og palæstinenserne med dets allierede på den anden.

Jakob Andersen har i værket forsøgt at fokusere på de mennesker, han har mødt i de mange år han har fungeret i området. Dette er lykkedes ham ganske fremragende. Det er i grunden en samling beretninger fra mennesker fanget i hadet og volden. Man møder begge parter og får deres forskellige syn på situationen. Det hele er samlet omkring en kronologisk gennemgang af de afgørende begivenheder i Mellemøstens historie. Fælles for dem alle er, at de i grunden ønsker fred, men ofte er ladt i stikken af deres egne og verdens ledere som sådan. Samtidig er bogen en skildring af, at der er alvorlige problemer mellem de forskellige befolkningsgrupper. Der er et voldsom had til stede.

Jakob Andersen er, som nævnt journalist. Dette kan man godt mærke. Mest af alt i en positiv forstand, da bogen er skrevet fantastisk. Jeg må virkelig sige, at jeg på dette punkt er meget imponeret. Man glider igennem denne spændende fortælling, om end den er tragisk.

Når dette så er sagt, kan jeg som historiker ikke lade være med at savne en kildeoversigt, et noteapparat eller litteraturoversigt. Det er ikke noget, der kan kræves af en journalist, men skulle bogen benyttes til historievidenskaben, skulle der mange timers research til, for at verificere fakta i værket – og der er rigtig meget af den slags.

Ok, jeg er jo historiker og det farver mig en smule. Overordnet vil jeg dog anbefale denne fremragende bog til alle, der vil forsøge at sætte sig ind i det komplekse magtspil og den grusomme voldsspiral, der er at finde i Mellemøsten. Den giver et godt billede af situationen, og da jeg kender en del til områdets historie på forhånd, kan jeg med glæde sige, at jeg ikke er faldet over fejl eller mangler. Kort og godt har Jakob Andersen forfattet en fantastisk bog.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
REGAN Vest
Store Nordiske Krig 1-2
Jutlandia – skibet var ladet med håb