Menu
Forrige artikel

Sommerliv ved Vestkysten

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5672

 

Af Line Jandoria Jørgensen

”Jeg vil også i sommerhus ved Vestkysten!” Sådan står der i mine håndskrevne anmelder-noter på et tidspunkt, hvor jeg er kommet ca. halvvejs igennem bogen. ”Sommerliv ved Vestkysten – Aalborgensiske landliggere fra Blokhus til Løkken 1900-1945”, er skøn hyggelæsning, som vækker en inderlig længsel efter sommer, sol, frihed og strandliv i vestkystens klitter. Bogen fortæller på sine 118 flotte blanke sider om det Aalborgensiske sommersamfund mellem Blokhus og Løkken. Den beskriver udviklingen fra lokalbeboernes rationelle og nyttebaserede syn på havet i 1800-tallet til 1940’ernes ferie- og turistparadis. Fra en tid hvor badning ved Vestkysten ansås for at være en decideret tåbelig handling til en tid, hvor badning og strandliv blev centrum for den frie tid, for sommerlivet og for naturlighed og sundhed. Bogen er skrevet af arkivar og historiker Bente Jensen samt forfatter Simon Jacobsen og er udgivet af Selskab for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum. Bogen er selskabets temarettede årbog for 2019 og dermed del af en lang række årbøger om Aalborgs historie.

Bogen er kronologisk opbygget og inddelt i fire kapitler, der afspejler sommerlivets forskellige faser og udvikling i området: Pionertiden i 1900-1918, 1918-1930 med flere men mindre sommervillaer, 1930-1940’ernes turismeboom samt sommerlivet under besættelsen. Derudover er der et indledende afsnit, som sætter scenen for bogens tema ved at give læseren et indblik i den historiske ramme, som sommerlivet skal forstås i - flere steder ved brug af gode illustrative citater som dette fra Dagbladet Politiken 1912: ”Trangen til et eget Sommerhus paa Landet er et af de mest iøjnefaldende Fænomener for den, der betragter det moderne Storstadsliv. Udviklingen har altsaa ført med sig, at store Klasser af Befolkningen har erobret Landstedet, som det hed i gamle Dage. Vi vil hellere kalde det Sommerhuset. Det var indlysende, for inde mellem Byens Stenmasser havde alt, hvad der mindede Mennesket om Landet, Parkerne og de grønne Plæner daarligere og daarligere Kaar.” (s. 13) Den rundhåndede brug af citater fra både dagblade og sommergæster giver bogen liv og en fornemmelse af historiens vingesus.

Det indledende afsnit fortæller hvordan ”fri tid” ikke altid har været et gode, som alle havde. Hvordan ferie kun langsomt bliver en realitet for alle. Hvordan havet, lyset og luften blev opfattet som helbredende, og hvordan Vestkysten tilbød et sundt alternativ til byens stenmasser med dens kontrollerede og rationelle hverdag. Det er et spændende kapitel, som - omend noget overfladisk - giver læseren en forståelse for fri tid, ferie og sommerliv i et fortidigt Danmark. Kapitlet vækker appetitten for resten af bogen, og man glæder sig til at komme i gang med de følgende kapitler og dykke ned i de nære historier og konkrete eksempler. Desværre bliver man på dette punkt skuffet. De følgende fire periode-kapitler er mere end noget andet en opremsning i kronologisk rækkefølge af hvem, der byggede hvilket hus hvornår samt mere eller mindre uvedkommende årstal for ejerskifter og tinglysninger af skøder, som langt hen af vejen mangler det levede liv. Læsningen bliver kedelig og mange af oplysningerne er irrelevante, hvis man ikke lige kender det pågældende hus og/eller område. Heldigvis bruges der dog citater fra sommergæsterne selv i flere af husbeskrivelserne, og dét er med til at løfte beretningen betydeligt. Formen skyldes sandsynligvis begrænsninger ved det tilgængelige kildemateriale, men det er synd, at de konkrete matriklers historie ikke flettes sammen med den store historie, som man præsenteres for i bogen indledende kapitel.

Da jeg alligevel halvvejs inde i bogen overvældes af en trang til at ligge i en solrig klit og mærke Vestkystens havbrise i mit hår, skyldes det i høj grad de mange og absolut fantastiske billeder, som pryder bogen hele vejen igennem. Billederne alene er grund nok til at anskaffe sig bogen. Der er tydeligvis lavet et meget stort arbejde med at frembringe et righoldigt billedmateriale og udvælge de bedst illustrative billeder og fotos. Især billederne fra familiernes private fotoalbummer er fantastiske, og de bringer virkelig det levede liv, som ellers mangler i teksten, ind i fortællingen. De giver en vedkommende nærhed til historien, og sammen med citaterne gør de det muligt for læseren levende at forestille sig det fortidige sommerliv ved Vestkysten.

[Historie-online.dk, den 11. marts 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Gamle København
Dåbstøj og dåbstraditioner på Køgeegnen
Hardsyssels Årbog 2014