Menu
Forrige artikel

Adels- og våbenbreve

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2314

Af Karsten Lykke Sørensen, cand.mag.

Brugen af heraldik opstod i området mellem floderne Loire og Rhinen i 1130’erne og blev hurtigt et kendetegn for fyrster og adelsmænd. Mod slutningen af 1100-tallet blev heraldikken brugt i hele Vesteuropa og nåede efterhånden også op til Norden. Arkivar ved rigsarkivet, Nils G. Bartholdy har med denne udgivelse samlet 148 adels- og våbenbreve fra perioden 1396-1546. Der er her tale om aktstykker, hvor kongemagten formelt bekræftede en persons optagelse i adelsstanden og/eller tildeling af et våbenskjold. Et våben blev i brevene beskrevet enten ved en blasonering (beskrivelsen af våbener efter heraldikkens regler) eller med både blasonering og tegning af våbenet. Der er således her tale om en kildesamling, der vil egne sig for historikere og andre der ønsker at fordybe sig i senmiddelalderens danske eksempler på adels- og våbenbreve.

Bogen består groft sagt af tre dele. Den første del er en indledning, hvor forfatteren giver en – desværre – kort redegørelse for heraldikken, brugen af våbenskjolde, brevenes udformning og tilblivelse på en europæisk baggrund samt en generel analyse af brevmaterialet. Jeg kunne have ønsket mig en længere udredning af adels- og våbenbrevene, men må jo erkende, at bogens formål er selve samlingen og udgivelsen af de danske senmiddelalderlige eksempler på adels- og våbenbreve. Herefter bringes de 148 breve i kronologisk orden. Den sidste del er registrene. Denne del er uomtvisteligt bogens største plus. De af os der har brugt utallige timer på at endevende lange kildesamlinger efter lige nøjagtigt den lille kilde, der var relevant for ens undersøgelse forstår virkelig at værdsætte et udførligt register. Det tjener Nils G. Bartholdy til ære, at han har ladet en læser kunne finde frem til de enkelte breve ad hele tre forskellige kanaler: et heraldisk register, et personregister og et stedregister. Herudover har Bartholdy givet plads til et afsnit, hvor han har optegnet alle de breve, der indeholder blasoneringer eller omtale af våbener.

Via denne korte beskrivelse af bogens indhold er det desuden muligt, at besvare det første spørgsmål, der vil blive stillet til denne udgivelse: Hvem er bogen skrevet til? Målgruppen består af de personer, som vil foretage en undersøgelse, hvor bogens breve vil være relevante og denne anmelder kan hurtigt se flere områder, hvor disse breve vil kunne benyttes. Disse breve kan nemlig bruges til at kaste lys over adelens – især lavadelens – historie i relation til Kalmarunionens kongemagt. Adels- og Våbenbrevene er dog ikke kun kilder til den sociale og politiske historie samt personalhistorien, men belyser desuden den heraldiske kunst som den udfoldede sig i Danmark i kraft af illustrationerne, der optræder i visse af brevene. Derfor har udgivelsen da også gengivet våbenerne i farver. Disse breve kan desuden bruges til at belyse det senmiddelalderlige Danmarks kontakt til Vesteuropa, hvor fænomenet med adels- og våbenbreve er opstået og udviklet.

Jeg vil her gerne takke Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, der står bag denne udgivelse for endnu engang at muliggøre udgivelsen af kilder til den danske middelalderlige historie. Herudover må man i særdeleshed anerkende Nils G. Bartholdy for hans arbejde med brevmaterialet i denne forbindelse, der med sikkerhed vil blive modtaget med kyshånd af personer med interesse indenfor heraldikkens felt

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Korstogene
Sven Tveskæg
Franciskanerklostret i Svendborg