Menu
Forrige artikel

Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København (bd. 2)

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4439

Af cand. mag. Steen Ivan Hansen

Hanne Fabricius er nu nået til bind nummer to i sit planlagte trebinds værk om gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København. Nuværende udgivelse omhandler Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København.

Der er tale om en meget flot, næsten lækker bog med guldtryk på bogbindet og flotte farvefotos på næsten hver eneste side. Hanne Fabricius fører os med sikker hånd ufejlbarligt gennem disse bydeles mange bygningsværker og kvarterer, både det, der har været, og det der stadig findes. Hendes viden er opdateret med de nyeste arkæologiske undersøgelser, så enhver ved læsning af bogen kan få både den grundlæggende, men også den helt aktuelle viden om dette, måske hovedstadens allermest spændende område.

Københavns slots historie beskrives både med plantegninger, ældre stik og malerier og med billeder af forskellige rekonstruktioner med relevans til borgen, som faktisk følges helt op til nedrivningen af Frederik IVs slot i 1730erne. Dette er jo ikke mindre relevant netop i år, hvor man fejrer 100 året for opførelsen af det tredje Christiansborg.

Christian IVs mange byggerier, ikke mindst den imponerende Tøjhushavn med Tøjhuset, Provianthuset, Galejhuset og Bryghuset får fuldt fortjent en grundig behandling. Kvarteret Ny-København skildres ligeledes bl.a. med interessante oplysninger om det kuldsejlede byggeri af Sankt Anna Rotunda. I et meget informativt delkapitel beskrives det, hvordan Nyboder med tiden er ændret, så kun en enkelt længe er tilbage af kongens oprindelige byggeri. Afsnittet lægger endelig op til den senere opførte Frederikstaden med byggeriet af Amalienborgs forgænger, Sophie Amalienborg og dette slots katastrofale brand.

Bag i bogen er en årstalstavle over Københavns historie, der ligeledes indeholder en del årstal af almen, Danmarkshistorisk karakter – hverken for meget eller for lidt.

Efter boglisten følger som en rigtig god ide en side med links til forskellige hjemmesider. 

Man bliver virkelig grundigt og kyndigt orienteret om Københavns historie og i særdeleshed husene i byen ved at læse Hanne Fabricius` bog, og har man en viden, der måske er indhøstet over tid, får man virkelig sin viden ajourført.

Alligevel synes jeg godt, at man rette et par anker mod værket. For det første er titlen: ”Gader og mennesker”, men værket handler næsten udelukkende om gaderne, ja egentlig allermest om bygninger. Det er en glimrende bygningsarkæologisk fremstilling, men hvor er menneskene? Der er indflettet lidt oplysninger og citater vedrørende nogle ganske få mennesker fra de øverste sociale lag, bl.a. en del om Leonora Christine og hendes tid i blåtårn. Desuden citater fra bøsseskytten, islændingen Jon Olafsson memoirer og breve, som ganske vist er ganske sjove og oplysende, men som ikke kan siges at være almene – han var lidt af en eventyrer.

Men de almindelige menneskers liv i København får vi intet at vide om. Ud fra titlen kunne vi måske have forventet at høre om, hvordan byens borgere, tyende og fattige levede, hvordan boede de, hvad spiste de, hvordan arbejdede man, hvordan festede man i datidens København.

Om bogen er så almenpopulær, som forlaget hævder, kan måske også betvivles. Den er bygget populært op, uden noteapparat og med så mange flotte billeder, at en del næsten virker som staffage, f.eks. de rigeligt mange fotos fra diverse middelaldercentre og –markeder. Endvidere liver tekstboksene med små sidespring op, men det gør egentlig ikke den reelle hovedtekst lettere. Bogen er grundig bygningsarkæologisk læsning, som kan tilfredsstille fagfolk, men kommer læseren uden forudsætninger hele vejen igennem denne tekst?

Ovennævnte overvejelser skal nu ikke overskygge helhedsbedømmelsen: En suverænt dygtig gennemgang af bygningerne i de nævnte dele af København, en flot bog og et værk, hvor man må se frem til udgivelsen af bind tre.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hikuin 41
Med ord og ikke med slag
Middelalderbyen Aarhus