Menu
Forrige artikel

Bjørnkær Voldsted

Kategori: Bøger
Visninger: 3145

 

Af Maria Lauridsen, museumsinspektør Odense Bys Museer

Indledningsvis er det vigtigt at gøre opmærksom på, at publikationen Bjørnkær Voldsted er udgivet af foreningen Middelalderarkæologisk Forum. Det er en forening, der blandt andet specialiserer sig i udgivelse af specialer inden for middelalderarkæologien, som er afleveret ved Afdelingen af Arkæologi på Aarhus Universitet. Og det er i dette lys Bjørnkær Voldsted skal ses. Der er nemlig tale om en udgivelse af et ældre speciale fra 2016, som ikke er blevet yderligere bearbejdet eller omskrevet til formålet. Det betyder at udgivelsen strengt følger specialegenren med en klassisk opgaveopbygning, med en grundig præsentation af metode, forskningshistorie m.m. førend selve borgen præsenteres.

Specialet er i et hæftet format og er skrevet i et let læseligt sprog, som dog naturligt nok indeholder mange fagtermer. Det er illustreret med velvalgte illustrationer, og her kan det påpeges, at det havde været rigtigt lækkert med endnu flere illustrationer til at understøtte de mange beskrivelser af anlægget. Udover illustrationerne forekommer en række bilag af blandt andet originale udgravningstegninger. Disse er dog i en så nedskaleret og gnidret opløsning, at de fleste er ulæselige, og dermed overflødige.

Selve specialet er opdelt i 17 overordnede kapitler, der bringer os gennem blandt andet kortmateriale, skriftlige og arkæologiske kilder. Forfatteren anvender både traditionelle, arkæologiske analyser, og de nyere tilgængeligheds- og udsigtsanalyser i sin bearbejdning af materialet. På den måde bliver vi præsenteret for de fortifikatoriske elementer, bygninger, genstande og anlæggets topografi. Det er et stort materiale, der er blevet bearbejdet og som leder til en interessant nytolkning af anlægget.

Specialet er blevet til på baggrund af et ønske fra Moesgaard Museum, som ligeledes har stillet data til rådighed. Specialer er for museerne en god mulighed for at få bearbejdet materiale, som egentlig bare ligger op venter på at blive gennemgået. Derfor er specialet selvfølgelig først og fremmest anvendeligt for museet og de fagfolk, der arbejder med borge og voldanlæg. For den alment historieinteresserede vil jeg dog mene, at det kræver en helt særlig interesse i borghistorie før end specialet vil fange. Til gengæld kunne specialet sagtens bære en omskrivning til artikelform, for på den måde at få præsenteret et rigtigt spændende voldsted for flere læsere.

[Historie-online.dk, den 1. september 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De nordiske guder og vikingerne
Vikingernes liv og færden
Columbus