Menu
Forrige artikel

Danmark dannes

Kategori: Bøger
Visninger: 842

 

I et nyt stort idéhistorieprojekt vil op mod 70 forskere kortlægge idéerne bag det moderne, demokratiske Danmark. Værket vil sætte en helt ny dagsorden for diskussionen om, hvad der har skabt vores nationale fællesskab.

Danmark dannes – Det moderne Danmarks idéhistorie er et ekstraordinært forsknings- og formidlingsprojekt, der aldrig er set gennemført før: at skrive en dansk idéhistorie. Ved et stort forskningsprojekt med deltagelse af et bredt udsnit af danske forskere skal der skrives en ny sammenhængende fortælling om det moderne, demokratiske Danmarks tilblivelse.

Værket kortlægger fremvæksten af idéerne bag det moderne Danmark med vægt på de intensive debatter, stridigheder og fejder, der i politik og økonomi, kultur og kunst, videnskab og tro står bag den spændingsfyldte udvikling fra enevælde til demokrati og velfærdsstat over de seneste tre århundreder.

Projektet skal munde ud i et stort trebindsværk, som udkommer på Gads Forlag i foråret 2026. Det bliver et hovedværk i den almene oplysning henvendt til den brede offentlighed, som også vil kunne finde omfattende brug i undervisningssektoren. Redaktionen bag værket består af Anne Mette Lauritzen, Frederik Stjernfelt, Hans Siggaard Jensen, Lasse Horne Kjældgaard og Mikkel Thorup – og i alt ca. 70 forskere fra landets universiteter, som skal skrive værket.

I forbindelse med aftalen om udgivelsen af det ambitiøse projekt har Gads Forlag pr. 1. maj 2023 ansat Anne Mette Lauritzen som redaktør og projektleder af projektet, og hun vil indgå i Gads Forlags faglitterære redaktion.

Danmark dannes støttes af Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Politiken-Fonden og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

[Historie-online.dk, den 13. juni 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Ny podcastserie: Undervejs i historien
Ny bog om Osebergskibet
ROMUs nye årsskrift