Menu
Forrige artikel

Kartoffeltyskerne i Sydslesvig

Kategori: Bøger
Visninger: 4403

 

Med løfte fra den danske konge Frederik den 5. om skattefrihed, en gård med besætning og redskaber brød ca. 4.000 personer i årene omkring 1760 op fra Sydtyskland for til fods at vandre mod Altona, på den tid Danmarks sydligste by.

De vidste ikke, at ingenting stod klart til dem, og at de i virkeligheden skulle forvandle gold, uopdyrket hede- og mosejord i Midtjylland og Hertugdømmet Slesvig til frugtbar landbrugsjord. En næsten umulig opgave, skulle det vise sig! Mange gav op undervejs, mens andre blev. Deres efterkommere kan i dag være stolte af deres indsats.

Bogen ’Kolonisterne - kartoffeltyskerne i Gl. Tønder Amt’ handler om dem, der fik jordlodder i hedeområder syd og øst for Tønder - i tre kolonier i sogne syd for den nuværende grænse – det nuværende Sydslesvig - og i fire kolonier i det nu sønderjyske Tønder Amt. Ikke mindst handler bogen om kolonisternes kamp for blot at overleve.

Bogen på 200 sider er blevet til i et samarbejde mellem pensionistægteparret Kitta og Sven Petersen og Ruth Christensen fra Rens & Omegns Lokalhistoriske Forening. Foreningen står som udgiver af bogen, hvor Kitta har været hovedforfatter og tovholder på projektet, mens Ruth og Sven har haft ansvaret for enkelte afsnit.

’Kolonisterne - kartoffeltyskerne i Gl. Tønder Amt’ er den første dansksprogede bog, som er skrevet om Frederik den 5.’s koloniseringsprojekt i det slesvigske område. På nettet og i småskrifter findes der i forvejen lidt. Om koloniseringen af amterne Gottorp og Flensborg er der på tysk skrevet massivt om emnet. I denne tyske litteratur er koloniseringen i Tønder Amt berørt. Om kartoffeltyskerne i Midtjylland findes der på dansk allerede meget litteratur.

Ruth Christensen og Sven Petersen har siden deres barndom vidst, at de er efterkommere efter to sydtyske familier, som valgte at forsøge at skabe sig et bedre liv i det fremmede højt mod nord. Ruth har i mange år arbejdet med slægtsforskning og emnet ”kolonisering” i Tønder Amt - og holdt mange, velbesøgte foredrag om det, mens Kitta og Sven har forsket i Svens aner de sidste 10 år.

Bogen er et resultat af to års intenst forsknings- og skrivearbejde.
’Kolonisterne - kartoffeltyskerne i Gl. Tønder Amt’ vil blive præsenteret for offentligheden
lørdag den 19. september kl. 13
ved en reception i Museum Mellem Slesvigs Grænser,
Pebersmarkvej 4,
6372 Bylderup-Bov.

[Historie-online.dk, den 9. september 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nyt akademisk forlag
Årets bog om svensk historie 2020
Nordisk historiebogspris