Menu
Forrige artikel

Danmarks Byer under Renæssance og Enevælde 1550-1850

Kategori: Bøger
Visninger: 2322

 

Den Gamle By og Dansk Center for Byhistorie kan nu igangsætte arbejdet med bogværket ”Danmarks Byer under Renæssance og Enevælde 1550-1850”. Det sker i tæt samarbejde med førende byhistorikere fra Rigsarkivet, Museum Sønderjylland og Odense Bys Museer. Bogen er planlagt til at udkomme i 2023, og er en opfølger til ”Danmarks Byer i Middelalderen” fra 2016. Det er planen, at den skal efterfølges af et tredje bind om de moderne byer.

Den første af sin slags
Selvom byerne igennem deres mere end tusindårige eksistens har været vigtige innovationscentrer for samfundsudviklingen, findes der i Danmark ikke nogen værker, som giver en sammenhængende fremstilling af byernes historie. For den byhistorisk interesserede findes der i dag kun Gunnar Olsens ”De Danske Købstæder gennem Tiderne” samt Ole Degns ”Fremgang, krise og stilstand - de danske byers historie 1536-1720”.

Den nye bog vil give en samlet fremstilling af byernes rolle i det danske samfund og deres økonomiske, sociale, topografiske, politiske og kulturelle udvikling mellem 1550 og 1850.

Det er målet, at det samlede tre-binds værk skal appellere til den alment historisk interesserede læser og derudover tjene som lærebog ved universiteter og som håndbog på arkiver, museer og på kommunale forvaltninger, der beskæftiger sig med forvaltningen af byernes kulturarv.

”Den værkserie, vi nu har søsat, bliver på i alt 1500 sider og vil inddrage den omfattende byhistoriske forskning, der er gennemført de senere år”, siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, der også er formand for Dansk Center for Byhistorie. Han sender en venlig hilsen til Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, der med generøs opbakning sikrer, at bogen om byerne i renæssancen og enevælden nu kan blive til virkelighed.

Dansk Center for Byhistorie
Om det aktuelle bogprojekt fortæller centerleder Mikkel Thelle: "Tiden mellem middelalderens afslutning og det industrielle gennembrud er særligt interessant, da de danske byer var centre for handel, videnskab og kultur. Nye impulser fra udlandet blev formidlet gennem byerne, og byernes fortætning af mennesker, af penge, af viden, ideer og relationer gav en særlig dynamik, der kun træder frem når man betragter byerne samlet og som et særligt fænomen. Bogen vil samle resultater og indsigter fra de seneste årtiers byhistoriske forskning til et sammenhængende blik på byernes vigtige bidrag til landets udvikling i perioden".

Mikkel Thelle er lektor ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie. Centret er grundlagt i 2001 af Den Gamle By og historiefaget ved Aarhus Universitet og fungerer som en slags brobygning mellem universitet og museum.

1500 siders byhistorie
Forventes at udkomme i 2023.
Forfatterne er Jakob Ørnbjerg fra Den Gamle By, Jørgen Mikkelsen fra Rigsarkivet og Mikkel Leth Jespersen fra Museum Sønderjylland.
Redaktørerne er Mikkel Thelle og Mikael Frausing fra Dansk Center for Byhistorie og Jens Toftgaard fra Odense Bys Museer.

Bygade, som den kunne se ud i 1700-tallet. Bygningen er Aarhus Mølles hovedbygning i barokstil fra omkring 1700 og længere henne maltmøllen fra 1782. Begge er flyttet fra Aarhus Å og står nu i Den Gamle By.

[Historie-online.dk, den 16. februar 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den arkæologiske forening Harja
Kulturpolitikken til debat
Dansk bilproduktion - international pris