Menu
Forrige artikel

Nationer og nationalisme

Kategori: Bøger
Visninger: 10210

Et folk eller en nation – mange fortolkninger
 

 Af Preben Etwil, cand.polit. Seniorkonsulent

 Læsere af dette site, som ikke har læst de store klassikere om nationalisme og nationalismeforskning, kan passende starte her.

Der er tale en letlæst introduktion til forståelsen af nationer og nationalisme på gymnasieniveau.

Man kommer hele vejen rundt, og bogen giver en god indsigt i hvorfor fx national EU-modstand trives så udmærket på både den politiske højre- som venstrefløj.  Ligeledes får man en god indsigt i hvilke faktorer der driver bevægelser som Brexit, Front Nationale, Hollands Frihedsparti (PVV), Trumps udgave af Republikanerne, ungarske Jobbiks og tyske Alternative für Deutschland (vistnok ikke nævnt).

Fælles for disse bevægelser og politiske partier er en stærk form for egenopfattet nationalforståelse. En forståelse der lang fra er sammenfaldende. Så disse bevægelser eller partier, snakker langt fra med en stemme. Men et fællestræk ved disse bevægelser er dog, at de ser på fremmede, og især muslimer, med en uforsonlig fjendtlighed.  

Bogen gennemgår kort og præcist en række teoretikere på området – viser forskelle og ligheder i nationalismeopfattelsen, og illustrerer det gennem en række landehenvisninger.

Bogen kommer vidt omkring, og giver nogle plausible forklaringer på, hvorfor nationer og nationalisme opstår, holdes ved lige og forgår. Diskussionen og følelsen af national identitet har i de senere år fyldt rigtigt meget i en række lande, og har bidraget til både samling og splittelse mellem folk og partier.

Religion, etnicitet og politisk ideologi sættes op mod forskellige former for nationalisme, og globaliseringens betydning for styrkelsen af nationalismen udredes. Populisme i forskellige afskygninger og aftapninger redegøres der kvalificeret for.

Den danske dimension af nationalisme gennemgås relativt grundigt i bogen, og en række hypoteser stilles op og behandles.

Igennem hele bogen er der en række faktabokse, begrebsdefinitioner og centrale citater, der gør det let og inspirerende at søge specifik information om de temaer, der behandles.

Bogen er en klassisk og god lærebog for gymnasiet, og vil i den sammenhæng kunne give et godt og nuanceret bidrag til historie- og samfundsundervisningen. 

 

Historie-online, den 22. marts 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nordatlanten og Troperne
Building the nation - N. F. S. Grundtvig and Danish National Identity
En rejse mod nord