Menu
Forrige artikel

Nota Bene - Præsten skrev

Kategori: Bøger
Visninger: 5556

 

Af Birthe Korsbæk

Udgangspunktet for bogen er den særegne kirkebogsføring, som præsten Frantz Krag (1656 til 1725) foretog i sin tid som præst i Langelands største sogn Magleby i årene 1682 til 1725. Med stor ildhu noteredes diverse forhold i menigheden, ofte med en markering i margin med NB.

Bogen skildrer sognets historie både før og efter pastor Krags og hans to sønners  virke i embedet. Der tegnes således et levende billede af livet i en tid, hvor statens magt var stærk og snærende.

Det er interessant at følge udviklingen i formuleringen i kirkebøgerne, - hvornår blev det gamle ord Confirmere (bekræfte) til ”stadfæste” f. eks.

En lang række af sognets præster og degne omtales, deres forskelligheder og karaktertræk beskrives. (Mange ”særheder” kommer frem).

I Kirkebøgerne blev det også bemærket, om et dåbsbarn var undfanget uden forældrenes forudgående trolovelse (altså om det var et ”ægte” eller ”uægte” barn. – En række skriftemål i samme anledning beskrives. I sagens natur var det jo altid moderen, der stod tilbage med skammen.

I 1808 var en del spanioler indkvarteret i sognet, - hvilket efterfølgende forårsagede en række fødsler. Der omtales en række nyfødte, som blev ”ligget ihjel”, måske ved uheld, eller måske blev de ombragt som uønskede.

Til slut får vi en statistisk opgørelse over antal fødte og døde i årene 1682 til 1706.

Dødstallet var stærkt svingende i årene  1682 til 1706. Dødstallene var stærkt svingende, - fra 7 til 92. Man kan derved også aflæse koppeepidemien hærgen i sognet.

Selv om det er et enkelt sogn, der er omtalt, har bogen relevans for de fleste landsogne, da det hovedsagelig er almene forhold. Præstens skrivelyst medvirker i høj grad til at give et billede af livet i sognet.

Det er interessant læsning.

[Historie-online.dk, den 1. juni 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Landkrigen 1807
Vejen Hjem
…et meget ilde berygtet Fruentimmer