Menu
Forrige artikel

Rejsen til Amerika

Kategori: Bøger
Visninger: 3973

 

Af Ulla Weishaupt

De fleste af os har nok aner i Amerika, hvilket ikke er så mærkeligt, da der i perioden 1850 - 1920 udvandrede op mod 350.000 danskere, hvilket svarede til ca. 10 % af den daværende befolkning. I min familie var det min tipoldemor og hendes mand Henry Heide, der med deres to børn i 1873 drog til Amerika. Henry havde tjent som sergent under hele 1864 krigen, og havde svært ved at skaffe arbejde derefter. Som barn fortalt min mormor mig mange historier om familien, som hun besøgte i 1912. Så på den måde ligger deres fortælling tæt op af nogle af de beretninger der er i Ole Sønnichsens bog Rejsen til Amerika - Fortællingen om de danske udvandrere.

Bogen er i tre dele samt en epilog. Den indledes dog først med en prolog, hvor vi overordnet hører lidt om de mange danskere der kun lige klarede skærene og om dem, det gik rigtigt godt for. Kendte navne som fotografen Jacob A.Riis, Hollywood skuespilleren Jean Hersholt og One dollar man - William S. Knudsen, hvis liv og levned Ole Sønnichsen har beskrevet i bogen af samme navn. Ole Sønnichsen (1973) er journalist og forfatter. Han har skrevet en del biografier om kendte danskere og siden 2010 har han arbejdet på bøgerne om Rejsen til Amerika.

Første del - flugten fra Danmark, fortæller om de bevæggrunde og overvejelser, der drev mange ud på en ny vej i deres liv. For størstedelens vedkommende var det fattigdom og usle kår med en udsigt til et liv uden bedring, men der var også lykkeriddere og religiøse folk blandt de mange udvandrere. Anden del - jagten på lykken, beretter om trængslerne med at komme frem til det forjættede land. Livet ombord, hvor især tredje klasses passagerne havde trange kår. Der var stor forskel på tredje og første klasse, hvilket bl.a. synliggøres i den forplejning de to klasser fik under overfarten. Det var en stor forløsning for emigranterne, når skibet endelig nåde frem til New York, og det resulterede ofte i stor jubel ombord. Men hermed var trængslerne langtfra overstået, nu skulle de først rigtigt til at kæmpe for den fremtid, der skulle bygges op fra grunden. Tredje del - Hverdag i Amerika, følger vi de forskellige liv. Livet på prærien som var lige så fattigt og slidsomt som det, mange af dem havde vendt ryggen hjemme i Danmark, men nu sled de trods alt for deres eget. Jernbanearbejdere, de handelsrejsende og også et interessant afsnit om de 78 familier der var med til at grundlægge Danevang. Epilogen runder bogen fint af med nogle portræt beskrivelser.


Bogen er egentlig en sammenskrivning af Ole Sønnichsen tobindsværk i Rejsen til Amerika - Drømmen om et nyt liv (2013) og Rejsen til Amerika - Jagten på lykken (2015). Det er en bog med mange illustrationer, og bagerst i bogen en glimrende kildehenvisning for de enkelte kapitler, samt en litteraturliste der både rummer bøger, artikler samt film og tv-serier. Så hvis man ønsker at dykke længe ned i emnet, er der god hjælp at hente. Det er en letlæselig bog, som bidrager med et stykke af danmarkshistorien, der rammer de fleste af os. Hos mig har bogen betydet, at jeg nu går i gang med at genlæse min tipoldemors dagbog, som jeg har haft liggende i mange år.

[Historie-online.dk, den 14. april 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Helvede og andre destinationer
Det Sorte USA
Et spørgsmål om race