Menu
Forrige artikel

Sveriges Cistercienserklostre

Kategori: Bøger
Visninger: 4215

 

Af Ulla Weishaupt

 

Ægteparret Bente Thomsen og Kaj Madsen har brugt to år af deres liv på at skrive om Cistercienserklostre i Sverige. I middelalderen eksisterede der fjorten klostre for henholdsvis munke og nonner bygget i perioden fra 1143 til 1477. Klostrenes bevaringsgrad er meget forskellig, da reformationen mange steder var meget hårdhændet ved bygningerne. Cistercienserordnen stammer fra Bourgogne i Frankrig, hvorfra den spredte sig og blev en del af den europæiske enhedskultur, som stadig præger det moderne samfund.

Bogen starter med et oversigtskort over klostrenes geografiske placering, et forord og et kort overblik over ordenen og klosterlivet som det formede sig. Sluttelig er der en litteraturliste, opdelt efter de fjorten klostre. Hvert kloster har fået sit eget kapitel med det specifikke steds historie, byggeriet af klosteret og dets indretning. Omgivelserne og de jordejendomme der hørte til og hele påvirkningen i det lokale samfund, og ikke at forglemme de politiske rænkespil. For hvert kloster er også et kort samt angivet beliggenhed, hvornår det er muligt at besøge klosteret samt evt. hjemmesider eller telefon nr., alt meget brugervenligt og let tilgængeligt.

Selv hvis man ikke skulle have den store interesse i klostre og munke liv, kan man ikke undgå at blive betaget af denne smukke og rigt illustrerede kvalitetsbog, trykt på lækkert papir, der gengiver de mange fotos, tegninger, historiske dokumenter og kort på ypperste vis. Jeg har haft megen fornøjelse af at læse bogen og studere de mange detaljer, som en del af illustrationerne gemmer på. Forfatterne, har tænkt bogen en guide og introduktion til de svenske middelalderlige Cistercienserklostre. Det mener jeg de har opnået til fulde, jeg har fået meget ny viden ved gennemlæsningen, og også fået vakt en vis nysgerrighed for ved selvsyn at se flere af stederne. I min optik er en bog som guide, dog en bog man tager med sig rundt på turen og her kommer kvaliteten lidt på tværs, idet bogen vejer en del (1250g) men det er også eneste anke jeg har mod denne meget smukke bog, som er svær at lægge fra sig, bare illustrationerne kan man bruge timer på at studere.

[Historie-online.dk, den 22. oktober 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De skjulte ledere
Grundtvigianisme i det 20. århundrede
Øm Kloster