Menu
Forrige artikel

Den militærhistoriske biografi

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1948

 

Et seminar om militære erindringer og biografier ONSDAG 22 MAJ 2019
Københavns Universitet, Søndre Campus - Bygning 27, Stuen, Rum 17.
i samarbejde mellem Saxo Instituttet, Forsvarsakademiet og Dansk Militærhistorisk Kommission

Biografier om de kendte er populære, og de sælger godt. Det gælder også biografier om historiske personer. Det har også bredt sig ind i den militære verden, hvor der i de seneste år er udgivet en række biografier og erindringer, som tager udgangspunkt i militærhistorien og i krigsdeltagelse.

Det nye er, at de militære erindringer og biografier ikke kun skrives af og om samfundets top - konger, ministre, generaler og admiraler. Mange af det stadig stigende antal biografier og erindringer tager nu udgangspunkt i historien om "almindelige" mennesker, der deltog i militære handlinger, men som sjældent havde den store indflydelse på egen skæbne og da slet ikke på de historiske rammer. Professor
Rachel Woodward, Newcastle University, har sammen med en kollega analyseret mere end 100 nyere (efter 1990) britiske militære erindringer og publiceret resultaterne i sin bog: Bringing War to Book.

Hvorfor skrives disse bøger, og hvilke overvejelser fører skrivningen til hos forfatteren?
Det er forfatterens overvejelser, der her bringes frem. Hvilke dilemmaer tvinges forfatteren til at tage op, hvilke overvejelser må forfatteren gøre sig om hovedpersonen og måske deres efterkommere, og hvilke overvejelser må forfatteren gøre sig som fag historiker?

Program
12.45-13.00 Velkomst. S een Born hold Andersen, seniorforsker, Forsvarsakademiet
13.00-14.30 Key Note Address: Professor Rachel Woodward, University of Newcastle, "Bringing War to Book". Professor Rachel Woodward præsenteres af Niels Bo PouIsen. Dagens ordstyrer: Rasmus Dahlberg, Forsvarsakademiet
14.30 -15.00 Pause
15.00-15.30 Mikkel Kirkebæk: Om tilblivelsen af "Et liv uden fædreland", Søren Kams erindringer. Introduceres af Rasmus Dahlberg
15.30 -16.00 Søren Nørby : Om til blivelsen af "Åbent hav - Viceadmiral Jørgen F. Borks erindringer- Mit liv i søværnet 1945-1990". Intro duceres af Rasmus Dahlberg
16.00-16.30 Thomas Harder: Om tilblivelsen af "Anders Lassens Krig. 9. april 1940 - 9. april 1945". Introduceres af Rasmus Dahlberg
16.30 -17.10 Paneldiskussion. Moderator: Rasmus Dahlberg. I panelet: Mikkel Kirkebæk, Søren Nørby, Thomas Harder
17.10-17.15 Afslutning. Afrunding med præsentation af Dansk Miliærhistorisk Kommissions næste sæson.

[Historie-online.dk, den 7. maj 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fossiljagt på Fur
TV-tips, uge 16, 2023
Særudstilling: Danmark i Mali