Menu
Forrige artikel

DHF anmoder om bred adgang til Mediestream.dk

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1705

 

DHF har sammen med Danske Slægtsforskere anmodet Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek om at åbne op for en bred adgang til Mediestream.dk. Mange nyere avisårgange, der findes på Mediestream.dk, kan ikke tilgås direkte pga. ophavsret. Mediestream kan kun benyttes frit på udvalgte institutioner i Aarhus, København og Herning. Anmodningen kan læses her:

Mediestream.dk

Mediestream.dk indeholder 35 milioner digitaliserede og OCR-behandlede avissider (https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/om-mediestream). Aviserne er en meget værdifuld kilde for landets borgere, herunder for historikere, slægtsforskere, lokalhistorikere og de mange andre borgere, der bare synes, det er spændende at gå på opdagelse i deres lokalområdes historie.

Demokratisk ulighed

Dansk Historisk Fællesråd og Danske Slægtsforskere henleder opmærksomheden på den store skævvridning og ulighed for tilgangen til Mediestream.dk. Mange nyere avisårgange, der også findes på Mediestream.dk, kan ikke tilgås direkte pga. ophavsret. Mediestream kan kun benyttes frit på udvalgte institutioner i Aarhus, København og Herning (https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/adgang).

Dermed er den frie adgang begrænset til borgere, der bor i eller i nærheden af de pågældende byer, eller som har råd og tid til at foretage en rejse. Og det opfatter Dansk Historisk Fællesråd og Danske Slægtsforskere som et alvorligt demokratisk problem, da det skaber ulighed mellem landets borgere.

Ret til data

Mange danske kulturinstitutioner har i de senere årtier åbnet op for deres samlinger og givet mulighed for, at alle borgere i Danmark kan benytte affotograferede eller scannede versioner af deres samlinger via internettet uagtet bopæl, økonomi og tid. Det gælder bl.a.:

                       Nationalmuseet

                      Statens Museum for Kunst

                      Københavns Museum

                      Rigsarkivet

Hvordan kulturinstitutioner forholder sig til ophavsret

Statens Museum for Kunst giver borgere mulighed for at benytte affotograferinger af kunst, og selv om der ikke nødvendigvis er ophavsret til et kunstværk pga. værkets alder, så knytter ophavsretten sig også til affotograferinger. Statens Museum for Kunst skriver på deres hjemmeside (https://www.smk.dk/section/brug-af-museets-materiale/), at man ikke skal søge om tilladelse til at bruge et billede, hvis man vil printe 2 papirkopier til privat brug, eller hvis man vil bruge en digital version til privat brug, hvor det kun er ens husstand, der har adgang til versionen. I alle andre tilfælde, bl.a. i forbindelse med kommerciel brug, skal museets fotosalg kontaktes.

Nationalmuseet stiller mere end 150.000 kulturhistoriske fotografier og 100.000 affotograferede museumsgenstande til rådighed på deres hjemmeside. Her oplyses det, at fotografierne er tilgængelige under licensen CC BY-SA, der tillader, at man kan bearbejde, ændre og udbygge billeder, også til kommercielle formål (https://natmus.dk/salg-og-ydelser/fotosalg/).

Københavns Museum offentliggør både materiale, hvor ophavsretten er udløbet, samt materiale, der stadig er beskyttet (https://kbhbilleder.dk/rettigheder-og-brug). Museet gør opmærksom på, at borgere selv er ansvarlige for at overholde ophavsretsloven, og at ophavsretsbeskyttet materiale på kbhbilleder.dk er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a.

Anmodning

Dansk Historisk Fællesråd og Danske Slægtsforskere anmoder Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek om at overveje forskellige løsningsmodeller, der både tilgodeser borgere og ophavsretshavere, så adgangen til Mediestream ikke begrænses til de borgere, der har mulighed for at besøge Aarhus, København og Herning. Som der står i regeringsgrundlaget for 2022, så er kulturen "ikke forbeholdt en speciel alder, postnummer eller økonomisk formåen".

Med udgangspunkt i de andre kulturinstitutioners måde at tackle problemet på, kan det fx gøres ved at stille materialet til rådighed til ikke-kommerciel brug eller indgå en aftale med en organisation, der varetager ophavsret. Det er Dansk Historisk Fællesråd og Danske Slægtsforskeres vurdering, at de indtægter, der måtte være forbundet med ophavsretten til ældre aviser, er ret begrænsede, og at der derfor må kunne findes en overkommeligt løsning.

Vi håber på et hurtigt og positivt svar til gavn for landets borgere.

Anmodningen er underskrevet af Kirsten Sanders for Danske Slægtsforskere og Michael Dupont fra Dansk Historisk Fællesråd.

[Historie-online.dk, den 1. februar 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
November. Très Riches Heures du Duc de Berry
Museumsnumre 48 - Miniaturemalerier
Den første 8. marts