Menu
Forrige artikel

Du skal tro! - Reformationen

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5994

Du skal TRO! - En udstilling om reformationen i Sønderjylland

Det er 500 år siden reformationen begyndte med Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg. Officielt kom reformationen til kongeriget i 1536, men i Hertugdømmerne og dermed Sønderjylland holdt den allerede sit indtog i 1525. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev fejrer 500-årsjubilæet med en stor særudstilling om reformationen set fra den sønderjyske vinkel. Udstillingen åbner 8. april og står helt frem til 14. januar 2018.

Martin Luther slog sine 95 teser om den forkætrede afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517. De var mest ment som et oplæg til diskussion, men blev en kraftig provokation, som i løbet af ganske få år fik vidtrækkende konsekvenser for den katolske kirke og det europæiske samfund, ikke mindst i Danmark.

Det begyndte i Haderslev

Byen Haderslev kom til at spille en betydelig rolle i udbredelsen af reformationen i Hertugdømmerne og Danmark. Det blev den unge Christian, senere Christian III og søn af Frederik I, der bragte reformationen til Sønderjylland.  Christian blev som kun 18 årig sendt på dannelsesrejse til bl.a. Worms, hvor han oplevede den oprørske Luther. Han blev giftet ind i en tysk fyrsteslægt, der fuldt ud støttede Luther, og hans far Frederik I sørgede for, at han fik både Tørning og Haderslev Len i bryllupsgave.

Netop valget af de to len var en klog og sikkert meget bevist handling.  De to len dækkede henholdsvis Slesvig og Ribe stift, og i Haderslev lå den store Vor Frue kirke med kollegiatkapitel, som hørte under Slesvig stift. Endelig var der ingen store adelsslægter i området, som var direkte imod de nye tanker.  

I sommeren 1525 rykkede Christian ind på Haderslevhus. Først afskedigede han domprovsten, så udnævnte han præsten Hans Sørensen til  i Vonsbæk kirke, hvilket ubetinget altid havde været biskoppens opgave. Christian brød dermed med den katolske kirke, og reformationen i hertugdømmerne var en realitet. Herefter gik det slag i slag, men ikke uden små bump på vejen. Der måtte hentes forstærkning fra Tyskland i form af to lærde lutheranske teologer  og i maj 1526 og senere i 1528 blev alle præster indkaldt til møde på Haderslevhus. Her blev de præsenteret for Christians reformation i form af de såkaldte Haderslevartikler.

Hovedindholdet i de 22 artikler var, at Christian gjorde sig til kirkens overhoved og alle sognepræster skulle forholde sig som lutherske præster og følge artiklernes bud.  Reformationen betød bl.a. at klostrene lukkede, præsterne skulle følge et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, sakramenterne reduceredes til to fra syv, præsterne skulle gifte sig, helgener skulle ikke tilbedes, men ses som forbilleder og sproget i kirken skulle overvejende være på modersmålet.

Samfundet  ændres

Da Christian gennemførte reformationen i Haderslev i 1526 og senere i resten af Danmark, blev kirkens magt i civilsamfundet kraftigt indskrænket. Kongen konfiskerede kirkens jord, og kirkens repræsentanter mistede deres pladser i kongens råd. Magten blev i stigende grad lagt hos kongen, og der udviklede sig en egentlig statsmagt og blandende sig i alle mulige anliggender.

Et godt eksempel er hertug Hans den Ældres luksusforordning fra 1566. Hertugen udsteder her i bl.a. regler for udsmykningen af puderne i brudesengen, antal af gæster til bryllupsfesten alt efter hvilken stand man tilhører og direkte forbud mod gravøl.

En lille tidsrejse

I udstillingen ”TRO!- reformation i Sønderjylland” kommer man med på en tidsrejse fra den senkatolske tid med bøn til helgener og køb af afladsbreve for sin sjæls frelse s skyld, via kampen for Luthers ”rette tro”, som den foregik i Haderslev og Sønderjylland og frem til den protestantiske tid, hvor sjælens frelse afhang af den enkeltes personlige TRO! og Guds ord var det eneste faste holdepunkt.

Udstillingen er bygget op over to rekonstruerede kirkerum, hvor man kan opleve, se, høre, mærke og lugte den store forskel, der var på en dansk kirke, da den var katolsk og efter den var blevet evangelisk-luthersk.

Til udstillingen er indlånt en lang række unikke og centrale dokumenter og bøger fra danske og tyske museer, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet og Rigsarkivet, bl.a. vil man kunne se den eneste bevarede udgave af Haderslevartiklerne, flere af de første danske bibler og ikke mindste mange katolske genstande som relikvier, pilgrimsmærker og helgener.

Ideen med udstillingen

Med udstillingen vil museet fortælle og vise, hvordan reformationen over ganske få år medførte ganske konkrete og store ændringer indenfor kirken og det civile samfund, og dermed ændringer der fik indflydelse på det enkelte menneskes dagligdag dengang – som i dag! 

Derfor vil der i udstillingens fjerde og sidste rum sættes spot på nogle af reformationens konsekvenser , myter omkring reformation og  reformationens – og Luthers  – mørke sider.  Der vil være mulighed for alene eller sammen med andre at diskutere centrale trosspørgsmål, som man for 500 år siden – og måske også i dag – var tvunget til at tage stilling til. Man vil også kunne teste sin tros retning og endelig kan man slå sin egen 2017 tese op på døren!

Udstillingen står frem til 14. januar 2018. Den suppleres løbende med bl.a. undervisningsmateriale og nye formidlingsprodukter. Til udstillingen er der tyske tekster og på åbningsdagen udgives et hæfte om reformationen i Sønderjylland skrevet af overinspektør og faglig ansvarlig for udstillingen Lennart S. Madsen.

www.museum-sonderjylland.dk

historie-online.dk, den 5. april 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Mønt og Magt – Kongemord, helgener og falske mønter i middelalderen
Tysk website om historie
Da København blev wonderful