Menu
Forrige artikel

Forskningens døgn i uge 17

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2706

 

Greve Museum: Hvad kan de døde fortælle os om livet?
Mød retsmedicineren på Greve Museum den 27. april kl. 14-15
Denne eftermiddag kan du møde retsmediciner Jesper Boldsen fra Syddansk Universitet. Han vil fortælle om sin forskning, hvor han ved at undersøge fortidens skeletter finder svar på, hvordan livet var for længe siden. Med udgangspunkt i de døde – skeletterne – rekonstrueres livet i fortiden. Få svar på hvordan forskerne finder ud af en masse om livet ved at undersøge de døde. Hvor gamle blev mennesker før i tiden? Hvordan var det med børnedødeligheden? Hvad døde folk af? Og ikke mindst, hvordan var det liv, der førte op til den dødelige afslutning! Disse spørgsmål vil Jesper Boldsen søge at besvare, og i den sammenhæng vil han give bud på, hvordan det føltes at leve i en tid og et samfund, hvor døden var totalt uforudselig og altid tilstede. Jesper Boldsen vil medbringe en lille samling af skeletter, så denne eftermiddag har publikum en helt enestående chance for at komme helt tæt på forskerens genstandsfelt og på fortidens skeletter.

Praktiske oplysninger: Foredraget er gratis og både voksne og børn er velkomne. Det foregår torsdag d. 27. april kl. 14-15 på Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve. Tlf. 43 40 40 36. Læs mere om Greve Museums åbningstider, arrangementer og udstillinger på www.grevemuseum.dk. Der er fri entré til museet.

 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev: Under jorden finder du fortiden

Under overskriften ”Under jorden finder du fortiden” deltager Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev igen i det landsdækkende arrangement Forskningens Døgn. Det sker fredag den 28. april kl. 15-18 sydvest for Hjordkær på udgravningen Kassø, hvor museet er i gang med en udgravning af huse fra jernalder  og middelalder og  gravhøje fra stenalderen  forud for et stort anlægsbyggeri

Arkæologi Haderslev foretager ca. 20-30 større udgravninger samt ca. det dobbelt antal forundersøgelser om året forud for anlæggelsen af byggerier f.eks. stalde, biogasanlæg, vejforløb, villaområder osv.  Museet graver i hele Sønderjylland samt Kolding Kommune. Ved enhver moderne arkæologisk udgravning overvejer man nøje ud fra økonomiske, tidsmæssige og forskningsmæssige kriterier, hvilke spor fra fortidens hændelser, der skal udgraves. Ikke alle potteskår og spor i jorden efter vore forfædre får den samme opmærksomhed. 

Fund fra flere tusind år

Ved transformerknudepunktet ved Kassø, sydvest for Hjordkær er arkæologerne i disse uger i gang med at forundersøge et sammenhængende område på ikke mindre end 53 hektar. Det er et meget stort område også set med arkæologiske øjne!

Fordi området er så stort, får museet en sjælden mulighed for at få det store overblik over, hvordan udnyttelsen af et landskabsområde på kanten af veldrænet dyrkbar mark og lav fugtig eng  er foregået igennem tusinder af år i vores forhistorie.

Prøvegravningen skal forløbe over 11 uger, men allerede nu har arkæologerne afdækket sporene efter adskillige huse, gårde og gravhøje. Gravhøjene stammer sandsynligvis fra bondestenalderen, mens de foreløbigt fundne bosættelser stammer fra århundrederne før Kristi fødsel og frem til århundreder efter Kristi fødsel. Endelig er der også lokaliseret flere gårde fra middelalderen.

Prøvegravning ved Kassø. Fotograf: Mette Nissen

Videnskabelige mål

Forundersøgelsen ved Kassø forventes at vare frem til slutningen af juni. Efter endt udgravning tager arkæologerne indendørs for at arbejde med resultaterne. Der skal ses på udgravningsplaner, registreres og vaskes fund, prøver, skal sendes til undersøgelse og datering og historien om, hvad der skete på området for mere end 5000 år siden skal skrives!

Lys over fortiden men ikke fremtiden!

Den 28. april er der åbent hus på udgravningen. Det sker mellem kl. 15 og 18, hvor man med egne øjne kan man se, hvordan den arkæologiske prøvegravning foregår, og hvad det er, arkæologerne kigger efter, når de skal forsøge at tolke de sparsomme spor i undergrunden. Man kan prøve en metaldetektor, være med i små gættekonkurrencer og ikke mindst blive vist rundt i udgravningen.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udgravningen, men ikke alt kan besvares. Forundersøgelsen er nemlig bestilt af en endnu ikke kendt bygherre, så selv om arkæologerne kan berette om fortidens byggeprojekter på stedet, så forvent ikke at vi kan kaste mere lys over fremtidens byggeri på stedet!

Det er naturligvis gratis at se, høre og på nærmeste hold følge arkæologernes jagt på fortiden.

historie-online.dk, den 25. april 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museumsnumre 44 - Forfalskninger
Særudstillingen "Min vestindiske arv i Vejle"
Fængselsmuseet: Ved ét hug