Menu
Forrige artikel

Historiske Dages Fornyelsespris

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2523

 

Historiske Dages Fornyelsespris fremhæver og præmierer nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historien på og gøre den tilgængelig for flere mennesker. Prisen er på 10.000 kr. og uddeles 21. marts 2020 på historiefestivalen Historiske Dage.

Historiske Dages Fornyelsespris kan gives til alle former for formidling: en event, en udstilling, en oplevelse, et nyt medie, en bog, et undervisningsforløb, et tv-program, en film, en radio-dokumentar, en podcast, en blog, for at have skabt et lydunivers, nyskabende arkitektur, design, tøj mv.

Prisen kan modtages af både institutioner, virksomheder, foreninger, bevægelser, projekter og enkeltpersoner, som lever op til de kriterier, der er opstillet.

Fornyelsesprisen gives for:
 at gøre brug af en form for formidling/tilgængeliggørelse, som ikke tidligere er set i Danmark,
 at gøre brug af nye, ikke hidtil sete platforme og metoder, og/eller
 nyskabende brug af kendte platforme.

Det er historiefestivalen Historiske Dage, som uddeler prisen. Historiske Dage gennemføres i Øksnehallen i weekenden 21.-22. marts 2020, hvor prisen for sjette gang vil blive uddelt.

Tidligere prismodtagere er:
2015 Forestillingen om en historie, Folkeuniversitetet i Aarhus og Århundredets Festival
2016 Vejen til Frelse, Esrum Kloster
2017 Savn og brand, Øhavsmuseet
2018 Museum Obscurum, Museum Lolland-Falster
2019 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag

”Med Historiske Dage og fornyelsesprisen vil vi gerne skabe en ny ramme for historieoplevelsen, hvor alle,
der arbejder med og formidler historien, får mulighed for at møde publikum og brugere på en ny dynamisk måde, så der opstår nye måder at opleve, tale om, erkende og bruge historien på,” siger Henrik Thorvald Rasmussen, som er daglig leder af Historiske Dage.

Det er et krav, at det vindende projekt skal være ført ud i livet. Det vil sige, at prototyper, idéoplæg etc. ikke kan belønnes. Det er ligeledes et krav, at der skal være tale om en aktivitet, der er rettet mod offentligheden. Projekter, der alene orienterer sig imod fagfolk eller faglige historiemiljøer, kan ikke præmieres. Et projekt skal således for at komme i betragtning have (eller have haft) en reel brugsværdi for ”virkelige” brugere.

Projektet skal være gennemført i kalenderåret forud for uddelingen. I 2020 uddeles Historiske Dages Fornyelsespris således til projekter, der er gennemført i 2019.

Nominering og forslag
Enhver kan indstille projekter, institutioner og enkeltpersoner til prisen. Man må gerne indstille et projekt, man selv har været involveret i. Indstillingen skal ledsages af en kortfattet redegørelse for projektet, antal og type brugere og disses udbytte.
Fristen for indstilling af projekter er 1. februar 2020.

Priskomité
Historiske Dages Fornyelsespris’ vinder vælges af en priskomité, som består af:
 Mie Ellekilde, museumsfaglig proceskonsulent, Rudersdal Museer
 Martin Brandt Djupdræt, overinspektør, Den Gamle By
 Peter Yding Brunbech, videncenterchef, historiker og ph.d., HistorieLab - Nationalt Videncenter for
Historie- og Kulturarvsformidling
 Ulrik Langen, professor, ph.d., Saxo-Instituttet
 Trine-Maria Kristensen, social media-rådgiver og -debattør
 Henrik Thorvald Rasmussen, festivalleder, Historiske Dage

[Historie-online.dk, den 7. januar 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museumsnumre 63 - Lokomobil
Letbanetog på Sporvejsmuseet
Krigen dag for dag