Menu
Forrige artikel

Undervisningscenter om Holocaust

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2862

På Esbjerg Museum åbner 13. september et undervisningscenter om Holocaust, der er det første af sin art i Danmark ved et samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring.

Folkemordet på seks millioner jødiske mænd, kvinder og børn – emnet kan ikke være mere uhyggeligt.  Men det er vigtigt, at de ældste skoleelever har viden om, hvad der skete dengang i Europa for 75 år siden og får indblik i, hvordan og hvorfor det kunne ske – og at Holocaust ikke er mere fjernt i tid og sted, end at der stadig i det 21. århundrede føres retssager i Tyskland mod personale fra KZ- og dødslejre.

Holocaust UndervisningsCentret på Esbjerg Museum skal give udskolingseleverne faktuel viden om jødeudryddelsen og træne deres kritiske sans i en verden, hvor alternative facts og Holocaust-benægtelse på internettet florerer og konstant skyder frem i nye afskygninger.

Samtidig er lærerkræfterne bag undervisningsforløbet meget bevidste om, at de unge ikke skal bombarderes med forfærdende fotos og film. Det handler om vejen til Auschwitz og om de mekanismer, som førte til gaskamrene og massenedskydningerne, mere end om selve udryddelsen.

Undervisningsformen er nytænkende og foregår i to meget forskellige rum. I det ene, et næsten tomt hvidt rum, sidder eleverne på skamler med tilhørende hovedtelefoner og præsenteres i lyd, billeder og film for en række af de stadier, der førte frem til Holocaust. Det andet rum er et mere almindeligt undervisningslokale,
hvor eleverne samles i små grupper og diskuterer, bearbejder og reflekterer over det, de netop har oplevet i det hvide rum.

Undervisningscentret er blevet til på initiativ af lærere fra Esbjerg Kommunes Skoletjeneste - MYRTHUE - i et tæt og frugtbart samarbejde med Historisk Samling fra Besættelsestiden/Sydvestjyske Museer. Desuden har en række eksperter og landsdækkende institutioner deltaget i udviklingsarbejdet, ikke mindst det nationale videncenter HistorieLab, UC Syd, Nationalt Netværk af Skoletjenester og DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
Endelig har udskolingselever fra Urban D-skolen (Danmarksgades Skole) testet forløbet og ydet uvurderlig hjælp.

Efter en lang udviklingsproces står undervisningscentret nu klar til at modtage eleverne i egne og særligt indrettede lokaler på Esbjerg Museum.  Ombygningen af lokalerne er blevet mulig via fondsstøtte fra Johan Hoffmann Fonden, og tidligt i processen modtog projektet desuden støtte fra Frihedsmuseets Venners Fond og Historielab.

”Hos jer kommer eleverne til at lære at tænke over læren af historiens folkedrab på en kritisk – og informeret – facon. Det signalerer simpelthen en reel interesse i at
tage de her emner alvorligt – og at opgaven med at formidle og undervise om emnet, er noget man vil prioritere. Det burde andre kommuner tage til sig!”
Solvej Berlau, tidl. DIIS

”Det er mig en utrolig glæde, at det nu er muligt her på Esbjerg Museum hele tiden at kunne give unge mennesker indsigt i, hvad der skabte et umenneskeligt system”
Robert Fischermann, dansk overlevende fra Theresienstadt, der for to år siden udgav den roste erindringsbog "At forstå er ikke at tilgive", og som i 2016 holdt foredrag på Esbjerg Museum og Esbjerg Gymnasium.

”Åbningen af Holocaust UndervisningsCentret er endnu et godt eksempel på det fine samarbejde, der er mellem MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring og Sydvestjyske
Museer, hvor Historisk Samling for Besættelsestiden, sammen med vores dygtige Skoletjenestemedarbejdere får forskellige fagligheder til at gå hånd i hånd. Det er flot at vi her i Esbjerg Kommune kan samarbejde på tværs af organisatoriske skel og får udnyttet de kompetencer, der er i kommunen” udtaler Jens Futtrup leder af MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring.

Historie-online.dk, den 5. september 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Christian Hansen - Historiens Aktører Nr. 57
Skolerne valfarter til Danmarks Borgcenter
Ny flot stenalderudstilling på Museum Lolland-Falster i Maribo