Menu
Forrige artikel

Voergaard Slot

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2789

 

Museum for Forsyning og Bæredygtighed er projektleder på projektet ”Verdensarv fra en glemt grevinde”, der er et forsknings- og formidlingsprojekt, hvor historien bag den unikke samling på Voergaard Slot skal undersøges og formidles. Museet har netop modtaget tilsagn om støtte til at gennemføre et forprojekt, der skal validere det store projekt, som museet, Voergaard Slot, Brønderslev Kommune, Aalborg Universitet, l’ENC - Ecole nationale des Chartes samt forhåbentlig flere andre franske aktører vil gennemføre sammen.

”Der ligger en hidtil fuldstændig ubelyst historie og venter på os” siger museumsleder Anne Provst og fortsætter ”vi har set dele af et spændende kildemateriale, som opbevares i Frankrig, og vi forventer at kunne grave ny og meget interessant viden frem i forskningsdelen af projektet.” Siden skal resultaterne formidles, hvilket vil ske dels gennem en flersproglig antologi med forskningsartikler og dels gennem en vandreudstilling, som efter at have været vist på Voergaard Slot, skal vises forskellige steder i Frankrig.

Projektet er med dets samarbejde mellem statsanerkendt museum, fondsejet kulturaktør, kommune, universitet og de franske deltagere anderledes og nyt i dets form, og kvaliteten sikres netop gennem samarbejdet mellem meget forskellige fagligheder, der med deres forskellige udgangspunkter, garanterer, at projektets samlede resultat bliver ulig noget, der tidligere er set.

Samtidig vil projektet sætte fokus på Region Nordjylland på en helt ny og utraditionel måde - hvor faglighed indenfor kulturfeltet bruges som løftestang for identitetsskabelse og tiltrækning af turister. Netop identitet er et nøglebegreb i projektet, hvor vores fælles verdenskulturarv kan aktualisere både vores egen lokale og regionale identitet, vores danske identitet og vores europæiske identitet. Samtidig er der også et kønsperspektiv i projektet, der med titlen ”Verdensarv fra en glemt grevinde” vil tage udgangspunkt i grevinde Marie-Henriette Chenu-Lafittes rolle i forhold til samlingen og dens endestation i Vendsyssel.

Museumslederen er meget taknemmelig over støtten og siger ”Det glæder os meget at have fået tilsagn om midler fra Region Nordjylland til projektet. Det betyder, at vi har mulighed for at komme videre med afklaring af endelige projektpartnere og få nedfældet en endelig skabelon for hver projektpartners rolle og opgavevaretagelse.”

[Historie-online.dk, den 7. april 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
I skyggen - de første kvindelige fotografer
Påklædningsdukker. En stor samling
En original brandbil