Menu
Forrige artikel

Røde beder at indsalte

Kategori: Temaer
Visninger: 1704

Rødbeder
Peberrod
Kommen/kommenfrø
Sort peber
Salt
Vineddike/alm. eddike

Først skal leggis i en Brendevijnspande 2 Teglstene paa Kanten der paa lagt nogle stycker Træ oc siden gifuis vand paa dog saa at det icke naaer Træerne. Offuen paa samme træer skulle Bederne leggis og siden Hielmen paasæt. Led derunder en god ild saa bederne aff jemen kunde kogis dog icke forbløde. Naar de saa ere sødne reengiorde oc kolde skulle de skæris udi tønde skiffuer dertil Peberrod udi smaa stycker (som hacket speck) oc skal aff fornæffnde skaarne Beder først et law udi en ny glaseret potte nedleggis: Derpaa strøes aff Peberrod Danske Kommen smaae støtte Peber oc ringe Salt: Siden leggis huert andet law Beder oc huert andet fornæffnde Vrter strøes der offuer: siden giffues offuer god Øledicke eller helten Øledicke oc helten Vijnedicke saa meget Beden kand betæcke. Siden leggis et Log offuer met et reent tygsel oc offuerbindis met et reent Klæde oc hensættis paa en bequemme sted. Nogle faa Dage effter kunde de brugis. Dog rør icke der i met bare Fingre.

(NB: operationen med de to teglsten er vanskelig at gennemfør i vor tid - madhistorikeren Bi Skaarup foreslår i stedet at man dampkoger rødbederne)

Kilde: Kogebog indholdendis et hundrede fornødende stycker, Kbh. 1616 (genoptr. Wormianum, 1966)

 


OMREGNINGSTABEL:
1 pund = 500 gram
½ pund 0 250 gram
1/4 pund = 125 gram
½ fjerdingpund = 60 gram
1 lod = 15 gram
1 kande = 2 liter (ca.)
1 pot = 1 liter (ca.)
1 pægl = 1/4 liter (ca.)
1 otting 0 2 liter
1 ort = 0,50 gram
1 lod = 15,63 gram
1 unse = 30 gram (c.)
1 mark = 125 gram
1 kvintin = 4 gram (ca.)
1 kvint = 5 gram

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Rødgrød