Menu
Forrige artikel

Danske timian-sorter skal bevares

Kategori: Arkiv
Visninger: 2361

Dansk Landbrugsmuseum har modtaget 360.000 kr. fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – Naturstyrelsen til et projekt, som skal sikre, at gamle danske sorter af timian bliver opdyrket og kommer de danske forbrugere til gode.

Formålet er at finde frem til, hvilke sorter af timian, som egner sig til økologisk dyrkning og samtidig er velegnet til konsum og anvendelse i nutidens køkken.

Aktiv brug af de gamle danske sorter er den bedste form for bevaring og udnyttelse af de gamle danske frøformerede sorter. I NordGen er der flere danske frøformerede timianarter, som aldrig er blevet dyrket og afprøvet i forhold til deres egnethed til nutidige fødevarer. I dette projekt har vi derfor valgt at fokusere på timian, som rummer megen kulturhistorie. Via demonstration af sorterne ved Dansk Landbrugsmuseum og Aarstiderne bliver der rig mulighed for at vise besøgende den store genetiske diversitet, der er i de gamle sorter, samt at smage på urterne. Resultaterne fra dyrkningen og smagsopgørelserne samt historien vil kunne komplementere NordGens database, og dermed gøre beskrivelsen af disse sorter mere fyldestgørende. Det er meningen, at der vil blive opformeret frø af timiansorterne – frøene leveres til NordGen. Samtlige sorter dyrkes ved Aarstiderne og udvalgte sorter ved Dansk Landbrugsmuseum. AgroTech indgår med ekspertviden omkring de gamle danske sorter, og om opformering af timian.

Timian var i middelalderen meget brugt af såvel rig som fattig. Det fremgår af de gamle havebøger, at den dagligt blev anvendt, og at den blev regnet som den fornemste madurt. Kigger man på de gamle kort, får man gennem stednavnene en indikation af, at timian har været meget dyrket. Der findes lokaliteter med navne som Timianskifte, Timianbjerg, Timianløkke, Timiankobbel osv. De sorter, som projektet omfatter, er indsamlet forskellige steder i Danmark. Dansk Landbrugsmuseum vil indsamle viden om brugen af timian i den danske husholdning gennem tiden, bl.a. ved at dyrke sorterne og anvende disse i forhold til de opnåede informationer, som findes i det historiske kildemateriale. Empirien skal anvendes praktisk i det forsøgskøkken, som kaldes ”Det historiske køkken”, hvor der vil blive udarbejdet opskrifter med tilhørende kulturhistoriske informationer, som vil kunne bruges i et moderne dansk køkken. I det historiske køkken vil der ligeledes blive foretaget smagsforsøg af sorterne – dette arbejde sker i tæt samarbejde med de øvrige projektdeltagere.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fire Jens Juel-malerier er kommet til Reventlow-museet
Danefæ dukkede op i TV-program
Nyt projekt om bronzealderens fællesskaber