Menu
Forrige artikel

Middelalder-bolværk graves frem i Gram

Kategori: Arkiv
Visninger: 2333

Dæmningen over Gram Ådal skal fjernes, og derfor graves der på stedet. Sandsynligvis blev det første bolværk bygget omkring 1450

Som en del af et naturgenopretningsprojekt skal dæmningen over Gram Ådal (Slotsvej) mellem Gram Slot og Gramgård fjernes over en ca. 25 m lang strækning og erstattes af en bro. Dæmningen og de to gamle broer er på hele den ca. 200 m lange strækning registreret som et fredet fortidsminde. Kun undtagelsesvis må fredede fortidsminder fjernes og kun i forbindelse med en forudgående arkæologisk udgravning

Dæmningen er mere end 500 år gammel og er kontinuerligt blevet vedligeholdt. Den yngste udvidelse er cykelstien på vestsiden, som blev anlagt i 1970åerne. Hvornår den første dæmning blev bygget er (endnu) ukendt, men sandsynligvis vil udgravningen kunne give et svar på spørgsmålet.

åen er opstemmet ved at ramme en række pæle ned på tværs af åen. Mellem pælene blev der anbragt planker eller fletværk, så jorden, som fyldtes op til en vold bagved, ikke blev skyllet væk. Under Slotsvejen er der fundet mindst fem bolværksfaser. Den mest imponerende fase var konstrueret med kraftige, over 3 m lange, egepæle, rammet mere end 2 m ned. Mellem pælene har man lagt vandretliggende kraftige bjæker og fletværk. En foreløbig årringsdatering af en pæl tyder på, at dette bolværk allerede blev anlagt i slutningen af middelalderen, kort efter 1450. Bolværket strækker sig over hele udgravningsfeltet og fortsætter både mod nord og syd under den nuværende vej.

Med udgravningen regner museet med at komme nærmere en forklaring på, hvorfor dæmningen blev lagt netop på dette sted, og hvornår det skete. Årringsdateringer af de mange stolper vil desuden fortælle, hvornår dæmningen blev udbygget og ændret og - i sammenhæng med de historiske kilder - vil udgravningen bidrage med megen ny viden om Gram Slots historie.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Dansk Supermarkeds arkiv på Aarhus Stadsarkiv
Første hulbælte på Fyn fundet ved Birkende
Blyamulet påkalder dæmoner