Menu
Forrige artikel

Udgravninger skal afsløre mysteriet om Hammershus

Kategori: Arkiv
Visninger: 2845

Et vigtigt afsnit af Hammershus'  historie er ukendt: Hvornår blev borgen egentlig bygget? Af hvem? Og hvorfor? Flere museer graver efter svaret

Dét spørgsmål får vi måske snart et endeligt svar på efter årtier med spekulationer.

Nationalmuseet leder udgravningerne, som tager fire uger i efteråret 2014 og bliver foretaget i samarbejde med Bornholms Museum og Danmarks Borgcenter samt Naturstyrelsen, som har ansvaret for Hammershus som fredet fortidsminde. Udgravningerne er finansieret af en stor donation til Naturstyrelsen, fortæller Søren Friese, som er skovrider på Bornholm.

- Vi er meget glade for, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal også gør det muligt at blive klogere på Hammershus oprindelse. Det passer rigtig godt sammen med den omfattende restaurering og opførelsen af et nyt besøgscenter, at vi får mere viden om begyndelsen. Vi glæder os meget til samarbejdet med arkæologerne, siger Søren Friese.

Der har gennem tiden været flere bud på, hvornår Hammershus er fra, og hvem der stod bag, fortæller Nils Engberg, som er udgravningsleder og museumsinspektør på Nationalmuseet:

- Vi ved, at de dele, vi kender af Hammershus, er fra middelalderen, men lige hvornår i middelalderen borgen blev bygget - dét er spørgsmålet. Tidspunktet har nemlig stor betydning for den rolle og betydning, som borgen har haft. Derfor bliver det utroligt spændende at se, hvad undersøgelserne viser, siger Nils Engberg.

Hvilken Valdemar?
Ifølge sagnene blev Hammershus opført af Valdemar den Store i 1159. Men efter interessen for Hammershus voksede i slutningen af 1800-tallet, var det i mange år historikernes opfattelse, at borgen blev bygget af ærkebiskop Jakob Erlandsen omkring år 1260 som reaktion på, at en mindre borg, Lilleborg, blev erobret og brændt ned af en fyrst Jaromar af Rügen i 1259. Hammershus skulle derfor beskytte ærkebiskoppens interesser på Bornholm.

Men historien bliver ganske anderledes, hvis vi går endnu et skridt tilbage. I starten af 1990’erne kom en ny teori, som vandt stor udbredelse: Nemlig, at Hammershus blev bygget i begyndelsen af 1200-tallet i en alliance mellem kong Valdemar Sejr og ærkebiskop Anders Sunesen som et led i deres fælles korstog mod venderne.

- Men måske blev Hammershus allerede bygget i den ældste valdemarstid, hvor korstogene tog deres begyndelse under ledelse af Valdemar den Store og ærkebiskop Absalon. Og så må det simpelthen være kongerne, der tog initiativet til at bygge borgen, siger Nils Engberg.

Men hvorfor er det ikke sådan lige til at datere Hammershus? Forklaringen skal blandt andet findes i den måde, som borgruinen blev gravet fri på i 1800-tallet. Faktisk var Hammershus i brug helt til 1700-tallet, hvor borgen blev forladt og forfaldt.

Efterhånden stak kun de højeste tårne op fra masserne af murbrokker, og da man I slutningen af 1800-tallet begyndte at grave ruinerne frem, havde det snarere form af oprydning end udgravning: Man gravede løs og samlede selvfølgelig de ting, man fandt, fortæller Nils Engberg:

- I arkæologisk sammenhæng daterer vi ud fra de genstande, vi finder, og på Hammershus dukkede der alt muligt op – nøgler, mønter, feltflasker. Mønter er normalt gode at datere med, men her spredte de sig fra 1200-tallet og fremefter. Tingene var fra hele borgens levetid, og det sammensurium gav derfor ikke svaret på tiden for borgens opførelse, siger han.

Derfor foregår de kommende arkæologiske udgravninger af Hammershus helt anderledes systematisk. Arkæologerne har udstukket fire søgegrøfter på 1,5 meter gange 10 meter, hvor de med maskiner fjerner lag efter lag på blot fem centimeter ad gangen, som derefter bliver gennemsøgt for genstande af lokale detektorfolk med metaldetektor. Når arkæologerne nærmer sig borgens ældste lag, går de i gang med graveskeer og skovl.

Et par søgegrøfter er lagt i nærheden af vandløb i håb om, at man her kan finde trærester i god nok stand til, at man kan lave en såkaldt dendrokronologisk undersøgelse, hvor man daterer træet gennem dets årringe. Derudover vil en del af udgravningerne også undersøge et voldanlæg, som højest sandsynlig er endnu ældre end Hammershus, måske fra jernalderen.

- Vores håb er, at vi kommer helt ned til de allerførste dele af Hammershus, og at vi dér finder noget, der kan datere borgen. Hvis vi så er heldige, lykkedes det os også at datere volden. Men så skal vi være rigtig, rigtig heldige, siger Nils Engberg.

Og hvornår er Hammershus mon fra? Nils Engberg er ikke i tvivl om, hvad han håber, at resultatet af undersøgelserne bliver:

- Jamen, jeg tror, at Hammershus blev bygget i 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet under en af de to Valdemarer som et kongeligt anlæg, hvor ledingsflåden blev samlet, korsfarerne mødtes for at tage til Estland, og sagnet vil vide, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Dét er den bedste historie, synes jeg. Og hvis det så også er rigtigt, var der jo faktisk en kerne af sandhed i sagnene om Hammershus. Men jeg må sige - alt er åbent.

(2014)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nyt fund: "Freja" fra Revninge
Mystiske middelalderlige benplader begejstrer arkæologer
Kulturprojekt om herregårde støttes med 900.000