Menu
Forrige artikel

Angrebene på Tønderbasen

Kategori: Bøger
Visninger: 6961

Af Kresten Søe
 

Historiens første hangarskibsangreb
Hangarskibet ændrede søkrigsførelsen totalt under 2. Verdenskrig, hvor angrebet på Pearl Habor og slaget ved Midway indvarslede en helt ny krigsførelse og afsluttede slagskibenes traditionelle dominans. Denne viden er kendt for de fleste søkrigsinteressede. Men langt færre ved, at den ny krigsførelse tog sin spæde start allerede under første verdenskrig og oven i købet havde en dansk vinkel. Det første vellykkede flyangreb blev nemlig gennemført fra hangarskibet HMS Furious 19. juli 1918 mod den tyske luftskibsbase ved Tordern. Tordern er det tyske navn for Tønder, der siden 1864 med det øvrige Nordslesvig lå under Tyskland.
Denne lille bog fortæller den spændende historie om basen og angrebene med de mange danske vinkler i en faktuel overskuelig, letlæst og fint struktureret historisk fremstilling.

Indhold og opbygning
Knud Jakobsen har tidligere udgivet bl.a. ”Jyllandsslaget og første verdenskrig i Nordsøen”. Forfatteren har således et indgående kendskab til krigsførelsen under første verdenskrig. Hans faglige ekspertise giver sig da også fint udtryk i denne lille bog om luftskibenes og Tønderbasens nøglerolle i begivenhederne 1914-18.
Første kapitel beskriver basens funktion og indretning. Den centrale luftskibshal "Toska" var et imponerende bygningsværk, der var 243 m. langt, 71 m. bredt og 42 m. højt. Hallen havde plads til to enorme luftskibe ad gangen. Gennem Tønderbasens levetid var skiftende tilknyttet 15 store luftskibe, som både deltog i rekognoscering for Højsøflåden og natangreb mod England. Udover basens historie fortæller bogens kapitler om den historiske ramme, krigsførelsen og de skibe og fly, der deltog i kampene. Hertil kommer stof om de enkelte piloter og øvrige aktører i begivenhederne. Der afsluttes med en grundig redegørelse for det sidste afgørende angreb og et kapitel om sidste fire piloters skæbner med nødlanding, tilfangetagelse og flugt i Danmark.

To forgæves angreb
Gennem krigen blev der retter tre luftangreb mod Tønderbasen. Det første 25. marts 1915 foregik med fem vandfly fra flymoderskibet HMS Vindex. Bombningen var yderst primitiv. Der var ingen sigtemidler og forvirring omkring målet. Kun to fly vendte tilbage - begge med uforrettet sag. Angrebet udrettede ingen skade på basen, idet man bl.a. angreb en lade, som blev forvekslet med en luftskibshal. Tre fly gik tabt på grund af tekniske problemer, mens mandskabet under dramatiske begivenheder endte som krigsfanger. Sideløbende med angrebet blev en engelsk flådestyrke involveret i forvirrede kampe på havet, som kostede skibe og tab af søfolk på begge sider.
Andet angreb foregik 4. maj 1916 - ligeledes med vandflyvemaskiner nu fra moderskibene HMS Vindex og HMS Engadine, som ud for Blåvandshuk satte 11 søfly i vandet. Også dette angreb blev en total fiasko. Mange fly gik tabt, og Tønderbasen blev ikke ramt.

Tredje angreb - endelig succes
Først to år senere blev det egentlige hangarsskibsangreb sat ind. Flyenes pontoner var nu udskiftet med hjul. Syv Sopwith Camels startede direkte fra flydækket af det første egentlige hangarskib, den ombyggede slagskrydser HMS Furious. Første angreb blev aflyst, men 18. juli var vejrforholdene i orden, og de syv fly forlod HMS Furious ved 4 tiden om morgenen ud for Ringkøbing fjord.
Kun tre fly vendte tilbage, men de resterende havde heldet med sig. Fire bomber ramte bl.a. den gigantiske luftskibshal Toska og satte to store luftskibe i brand. Både hallen og luftskibene udbrændte, og Tønderbasen blev således sat ud af spillet for resten af krigen. Kun en af de syv piloter omkom, idet tre af de resterende fly på grund af tekniske vanskeligheder valgte at nødlande i Danmark.

Indbydende kombination af faglighed og populærhistorie

Bogen er en velfungerende indbydende illustreret kombination af høj faglighed og lettilgængelig spændende populærhistorie. Knud Jakobsen har fremfundet et stort autentisk s/h fotomateriale med skibe og aktører. - Illustrationer som på bedste vis underbygger begivenhederne og giver en fin autentisk atmosfære. Yderligere har han gravet dybt i kilderne og formår også uden at sætte overblikket og de store linjer over styr at fortælle den lille historie om krigen i krigen.
Resultatet er en spændende og udførligt bog med en dansk vinkel, som ikke er fortalt tidligere. Læseren får dertil et godt indblik i samtidskrigsførelsen, flyenes og luftskibenes skrøbelighed og den primitive teknik og navigation.

Vægt på det menneskelige aspekt

Knud Jakobsen har et godt journalistisk flair for at gå ind i de primære kilder og finde små tragiske og komiske episoder.
Her kan nævnes fx en farverig episode om englændernes forbløffelse ved at blive tilfangetaget og tiltalt af en tysk officer af australsk afstamning på bredt australsk-engelsk, samt et pudsigt kuriosum om motorsmøringen med amerikansk olie i den engelske Sopwith Camels stjernemotor. En smøring, der forstøvede ind i cockpittet og derved tvang piloterne at ekspresopsøge toilettet frem for afrapportering efter landing. Hertil kommer den mere tragisk historie om løjtnant Yeulett, som med næb og klør tilkæmpede sig den sidste plads i angrebsstyrken blot for at skylle i land som lig og finde sin grav på Haurvig kirkegård.
Islæt, der i sig selv er perifere, men som fanger læseren og giver atmosfære i form af krigens konsekvenser i kød og blod. Bogen bliver derved på sin egen måde - trods de snart hundrede års afstand - vedkommende for læseren som andet og mere end fjern historieskrivning.

Historie-online.dk, den 4. juli 2018

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Da verden gik amok
Artillerist på Vestfronten
I én og samme båd.